Nasze publikacje

Fundacja po DRUGIE we współpracy ze specjalistami – teoretykami i praktykami, pedagogami, socjologami, psychologami, prawnikami tworzy szereg publikacji dotyczących pracy z młodzieżą. Są to zarówno raporty odnoszące się do konkretnych problemów młodych ludzi przebywających w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz młodych ludzi w procesie usamodzielnienia.

Poniżej znajdą Państwo także scenariusze zajęć z młodzieżą i materiały edukacyjne, które Fundacja po DRUGIE tworzy we współpracy z wychowankami i byłymi wychowankami. Wszystkie narzędzia pozwalają na urozmaicenie codziennej pracy wychowawczej i wzbogacenie jej o nowe elementy. Istotne jest, że opracowane materiały są współtworzone lub opiniowane przez ostatecznych adresatów.

Materiały do pracy z młodzieżą są tworzone z uwzględnieniem specyficznych potrzeb młodych ludzi przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych. Wiele z nich można również wykorzystać w pracy z młodzieżą gimnazjalną czy licealną.

Teoria

Raporty, ewaluacje, analizy opracowane w ramach projektów realizowanych przez Fundację po DRUGIE. Zebrane materiały umożliwiają zapoznanie się z różnymi zjawiskami i problemami dotyczącymi współczesnej młodzieży. Pozwalają na poznanie różnych perspektyw i wzbogacenie wiedzy w zakresie omawianych zagadnień.

RAPORT nieletnie ciężarne i nieletnie matki

Raport dotyczy problemu nieletniego macierzyństwa, szeroko omówiono w nim jego prawne i społeczne aspekty.

MŁODZIEŻ W SIECI

Rozpoznanie dotyczy korzystania z Internetu przez wychowanki i wychowanków zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Program pozytywnej integracji społecznej

Program opracowany na podstawie doświadczeń FpD wynikających z prowadzenia mieszkań treningowych dla byłych wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych.

RAPORT - MŁODZIEŻ BEZDOMNA W WARSZAWIE

Warszawska diagnoza sytuacji mieszkaniowej młodzieży w wieku 17-25 lat zagrożonej lub dotkniętej bezdomnością – raport z badania zrealizowanego w 2019 roku.

Raport z badań dotyczących działalności Fundacji PoDRUGIE

Raport zrealizowany w ramach projektu „Trampolina do bezpiecznej dorosłości”. Młodzież wypowiada się o działaniach organizacji jako eksperci przez doświadczenie (experts by experience).

Raport dotyczący problemu bezdomności młodzieży w Polsce

Raport opracowany w ramach projektu DODAJ MNIE realizowanego w programie Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Praktyka

Scenariusze zajęć, opracowania przygotowane przez specjalistów i młodzież do wykorzystania w pracy edukacyjnej. Wśród materiałów znajdują się gotowe narzędzia do pracy pedagogicznej z takich obszarów jak profilaktyka przemocy, zapobieganie mowie nienawiści, zagrożenia w sieci.

W przypadku wprowadzania naszych opracowań do pracy z młodzieżą bardzo prosimy o kontakt i informację w jakim zakresie zostały one wykorzystane, czy były dla Państwa pomocne i czy umożliwiły Państwu konstruktywną pracę z młodzieżą, wreszcie jak sama młodzież oceniła zajęcia. Informacje prosimy przesyłać mailem na adres: fundacja@podrugie.pl

POZNAWANIE MNIE

Program przeznaczony do pracy z nowym wychowankiem/wychowanką, który Fundacja po DRUGIE przywiozła z walijskiej placówki resocjalizacyjnej.

Warto mieć sieć

Lektura została opracowana przez dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie i jest zbiorem przemyśleń  na temat zagrożeń i pozytywnych stron związanych z korzystaniem z Internetu.

Weź nie pij

Publikacja dotyczy zagrożeń związanych z piciem alkoholu przez kobietę w ciąży i opowiada o jego konsekwencjach (FAS – płodowy zespół alkoholowy). Część lektury poświęcona jest uzależnieniu od alkoholu w ogólnym ujęciu.

Nie daj się złapać w sieci - KOMIKS

Komiks został opracowany przez młodzież z kilku ośrodków resocjalizacyjnych z całej Polski. Opowiada o zagrożeniach związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu.

Słuchowisko MAMO!

Historie matek i wyobrażenia na temat macierzyństwa są osią opowieści wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej, która powstała w ramach projektu „MAMO!”.
i

Co mnie czeka, gdy stąd wyjdę

Książkę napisały dziewczęta ze Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy. Podzieliły się w niej swoimi historiami, spróbowały także wyobrazić sobie jak będzie wyglądała ich przyszłość po opuszczeniu placówki.

MOWA NIENAWIŚCI - scenariusz warsztatów

Scenariusz dotyczy mowy nienawiści (definicje, przejawy, profilaktyka). Został nagrodzony w konkursie „Bez nienawiści” realizowanym w ramach kampanii Rady Europy.

Materiały do scenariusza - MOWA NIENAWIŚCI

Prezentacja do wykorzystania w ramach zajęć dotyczących mowy nienawiści.

Opis programu - MOWA NIENAWIŚCI

Wskazówki dla prowadzącego zajęcia na podstawie scenariusza dotyczącego mowy nienawiści.

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA

Scenariusz zajęć warsztatowych dotyczący profilaktyki przemocy rówieśniczej.

NOWY WSPANIAŁY CZŁOWIEK

Scenariusz dotyczący profilaktyki przemocy i budowania odpowiedzialnych postaw wśród młodzieży

Ja też nie piję

Poradnik dla dziewcząt dotyczący profilaktyki picia alkoholu w czasie ciąży

Edukacja rówieśnicza - scenariusz warsztatów

Szkolenie podnoszące kompetencje młodzieży w zakresie podejmowania roli peer-edukatorów

Uzależnienia - profilaktyka i interwencja

Scenariusz szkolenia dla pracowników służb integracji społecznej z zakresu profilaktyki i interwencji uzależnień

Materiały, które zamieściliśmy w czterech kolejnych zakładkach to program edukacyjny pt. „Przemoc ma twarz”. Program został stworzony dla dziewcząt i chłopców, którzy doświadczali przemocy, ale także ją stosowali. Składa się z czterech podstawowych bloków tematycznych dotyczących przemocy w rodzinie. Umożliwiają one właściwe rozumienie zjawiska i jego mechanizmów. Dodatkowo w programie stworzone zostało narzędzie do pracy indywidualnej uczestników tzw. „Dzienniczek osobisty”.

Program został opracowany w ramach projektu Przemoc ma twarz dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 

Przemoc ma twarz - scenariusz warsztatów

Cztery bloki zajęć warsztatowych dotyczących przemocy w rodzinie – ćwiczenia i teoria.

Dzienniczek Osobisty

Narzędzie przeznaczone dla uczestników projektu, do pracy indywidualnej.

Materiały do bloku IV

Prezentacja dotycząca aspektów prawnych.

NOWE Co mnie czeka

Prawdziwe historie usamodzielniającej się młodzieży. Jak wygląda życie po placówce?

Pierwsze chwile wolności

Poradnik dla usamodzielniającej się młodzieży. Zawiera kluczowe informacje dotyczące narzędzi wsparcia.

Przeciwdziałanie stosowaniu przemocy w dorosłym życiu

Scenariusz warsztatów dla młodzieży posiadającej doświadczenia przemocy domowej i stosującej przemoc.

Poradniki dla specjalistów

Materiały edukacyjne dla kadr młodzieżowych opracowane w ramach realizowanych przez Fundację po DRUGIE projektów. Umożliwiają poszerzenie wiedzy na temat niektórych problemów i zjawisk. Zawierają informacje o różnych narzędziach pracy. Część materiałów jest opracowana we współpracy z zagranicznymi partnerami Fundacji po DRUGIE i opiera się na dobrych praktykach z różnych europejskich krajów.

SPEC-WOLONTARIAT

Poradnik dla Wolontariuszek i Wolontariuszy, którzy chcą pracować z młodzieżą z placówek resocjalizacyjnych. Zawiera wskazówki odnoszące się do pracy z grupą jak i podstawowe informacje dotyczące wolontariatu.

STOP BULLYING

Jak radzić sobie z przemocą rówieśniczą? Publikacja prezentuje metody pracy profilaktycznej i możliwe sposoby interwencji. Jest opracowana w języku angielskim.

Edukacja do dojrzałości - NOT TOO FAST, NOT TOO MUCH

Prezentacja dostępna w wersji angielskiej, opracowana w ramach międzynarodowego projektu dotyczącego zapobiegania przedwczesnemu rodzicielstwu i ryzykownym zachowaniom seksualnym.

Opracowanie dla animatorów - edukacja przez sztukę

Jak pracować z grupami zagrożonymi wykluczeniem w oparciu o metody twórczej resocjalizacji i edukacji przez sztukę. Poradnik dla animatorów.

W procesie pozytywnej integracji społecznej

Publikacja jest podsumowaniem projektu „Krzyk – społeczny eksperyment artystyczny”. Zawiera informacje o działaniu, elementy ewaluacji i wskazówki do realizacji projektów społeczno-artystycznych.

EXPAND YOURSELF

Poradnik dla młodych pracowników młodzieżowych (w języku angielskim)

Przedwczesne macierzyństwo nieletnich

Poradnik adresowany do pracowników służb integracji społecznej (kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, wychowawców), którzy w codziennej pracy spotykają się z ciężarnymi i rodzącymi dzieci nastolatkami.

Jak pracować z młodzieżą zmagającą się z uzależnieniem

Poradnik dla osób pracujących z młodzieżą poszukujących rozwiązań w sytuacji użytkowania przez nią substancji psychoaktywnych. Publikacja oparta na doświadczeniu Fundacji po DRUGIE.