Dom dla młodzieży

Gdy w 2015 roku otwieraliśmy pierwsze mieszkania treningowe byliśmy przekonani, że mieszkania wsparte pracą opiekuna (pracownika socjalnego, pedagoga) będą najlepszą i najbardziej adekwatną odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi doświadczających bezdomności. Wierzyliśmy, że przy delikatnej kontroli i odpowiednim wsparciu, młodzież będzie przezwyciężać kryzys i budować umiejętności niezbędne do samodzielnego, odpowiedzialnego życia. W czasie kilku lat rozwijania programu mieszkań treningowych coraz częściej dochodziliśmy do wniosku, że niektórzy nasi podopieczni potrzebują bardziej rozbudowanej pomocy i wsparcia 24 godziny na dobę. Dodatkowo, z czasem zaczęło się do nas zgłaszać coraz więcej młodych osób, które ze względu na niewystarczającą liczbę wolnych miejsc (zwykle wszystkie miejsca w mieszkaniach są zajęte) musieliśmy kierować do schronisk czy noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności. W tych placówkach młodzież zawsze stanowiła mniejszość i otoczona była głównie osobami powyżej 40 roku życia.

Postanowiliśmy otworzyć dom, w którym będziemy mogli udzielić schronienia większej liczbie osób od 18 do 25 roku życia i w którym będą mogły się przygotować na kolejne etapy zmierzające do rozwiązania ich sytuacji.

Zatem:

Kwiecień 2022 – podpisaliśmy umowę najmu!!! Dom, który otworzymy będzie dysponował co najmniej 15 miejscami dla kobiet, mężczyzn i osób LGBT+. Przed nami remont, doposażanie i mamy nadzieję, że w maju (chętnie 5.05., bo wówczas fundacja obchodzić będzie 11 urodziny) otworzymy to miejsce.

  By było to możliwe cały czas rozszerzamy grono naszych partnerów, a są wśród nich:

  Groupe SEB
  Bandi

  Cały czas prowadzimy również zrzutki, które mają pomóc nam w zbieraniu środków na prowadzenie domu.

  Zrzutka na dom dla młodzieży, która obejmuje całościowo naszą inicjatywę. Dochód z niej umożliwi pokrywanie bieżących kosztów utrzymania młodzieży (zanim będzie mogła zadbać o to samodzielnie).

  ZRZUTKA PIERWSZA

  Druga zrzutka została uruchomiona z myślą o tych, którzy chcą wspierać przede wszystkim osoby LGBT+. Zakładamy, że w naszym domu znajdzie się dla nich co najmniej 5 miejsc (wynika to z naszego rozpoznania problemu, ale jeśli będzie więcej, też damy radę!).

  ZRZUTKA DRUGA