Pozytywna integracja społeczna

Pozytywna integracja społeczna

Pozytywna integracja społeczna Celem projektu było kształtowanie postaw aktywności społecznej i zawodowej młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat zamieszkujących obszary rewitalizowane Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka zagrożonej wykluczeniem społecznym...