Wielkie zbieranie danych

155 partnerów z całej Polski; 88 koalicjantów – liczba uczestników kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży rośnie z każdym rokiem! Do działania włączają się szkoły, placówki resocjalizacyjne, przedszkola, organizacje pozarządowe,...

Koordynatorzy kampanii 19 dni

Nasza kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu wobec dzieci i młodzieży, która realizowana jest w czasie pierwszych dziewiętnastu dni listopada, ma swoich lokalnych koordynatorów. O to, by docierała do kolajnych organizacji i instytucji w Polsce w 2018 zadbają...
Close

Pin It on Pinterest