Read about the campaign in Poland! – english version!

19_days_round_logo_eng

Przez 19 dni w 19 placówkach resocjalizacyjnych na terenie całej Polski rozgrywać się będzie kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Akcja koordynowana przez Fundację po DRUGIE to część międzynarodowego działania, którego celem jest zwrócenie uwagi na problemy dotyczące dzieci z całego świata – krzywda, strach, głód, ból, cierpienie… to wszystko nie powinno mieć miejsca.

Światową kampanię organizuje Women’s World Summit Foudation (fundacja działająca w obszarze ochrony praw kobiet i dzieci), w ubiegłorocznych działaniach wzięło udział 240 organizacji z 89 krajów całego świata.

Znęcanie i przemoc wobec dzieci jest problemem dotyczącym całego świata, –  piszą twórcy kampanii – który łamie prawa dziecka, blokuje jego prawidłowy, zdrowy rozwój i ma miejsce zarówno w domach jak i w ramach systemów sprawiedliwości. Chcemy mobilizować lokalne i narodowe społeczności do lepszej ochrony i współpracy mającej na celu eliminowanie niepożądanych zjawisk. Łącząc się we wspólnym, trwającym 19 dni działaniu pokazujemy solidarność i dążymy do budowania lepszego świata. Świata bez przemocy. 

W tej sprawie jest wiele do zrobienia. Statystyki są porażające…

Każdego roku blisko  150 milionów dziewcząt i 73 miliony chłopców z całego świata jest gwałconych i doświadcza przemocy na tle seksualnym, często dzieje się to w ich środowisku rodzinnym. Między 1,5 bilona a 500 milionów dzieci na całym świecie doświadcza przemocy. 85 milionów dzieci jest zmuszanych do ciężkich prac, ponad ich siły. Od 65% do 20% uczniów doświadcza przemocy psychicznej i fizycznej w swoich szkołach. 

Bez wątpienia jednym z kluczy do rozwiązywania wskazanych problemów jest edukacja – podnoszenie wiedzy i świadomości z zakresu przeciwdziałania przemocy. Wokół takich działań koncentrują się przygotowane przez 19 ośrodków resocjalizacyjnych wydarzenia związane z kampanią. Można je śledzić na profilu facebookowym FpD i tutaj… 

logo laskowiec1 listopada

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu19-dni-Laskowiec-1

 Wychowankowie wzięli udział w warsztatach poświęconych przemocy wobec dzieci. Uczyli się
rozpoznawać przemoc i różne jej formy. Dowiedzieli się, że nie tylko bicie dzieci, ale również klapsy są przemocą i nie uczą niczego dobrego. Przemoc rodzi przemoc. Jeśli będzie ona stosowana jako metoda „wspierająca” wychowanie dziecka, wówczas dziecko również może wprowadzić przemoc w swoje życie.

Wychowankowie z Laskowca uczestniczyli również niedawno w projekcie Fundacji po DRUGIE pt. Przemoc ma TWARZ (dofinansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego). Zarówno ten projekt jak i działania podjęte w ramach kampanii pokazują im, że życie bez przemocy nie tylko jest możliwe, ale jest także lepsze. Obejrzyj zdjęcia z zajęć warsztatowych – ZAJRZYJ!

ZP-Kcynia-102 listopada

Zakład Poprawczy w Kcyni

Jak radzić sobie z agresją? Jakie są skuteczne i konstruktywne metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktu, niepowodzenia, stresu, silnych, negatywnych emocji – m.in. tego uczą się  chłopcy z Zakładu Poprawczego w Kcyni. Wychowankowie wzięli udział w warsztatyach „Nie dla AGRESJI”. Zajęcia prowadzone były w formie aktywizującej uczestników z wykorzystaniem materiałów mulitimedialnych.

Jeden z chłopców specjalnie na okoliczność kampanii napisał własną piosenkę i zarejstrował ją w formacie mp3 – „Przeciw agresji” (wkrótce będzie dostępna na naszej stronie internetowej).  Został również zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem „Nie dla agresji”.

To wszystko odbyło się 2 listopada, ale na tym nie koniec! Pedagodzy placówki postanowili pójść za ciosem i przygotowali kolejne zajęcia i warszaty związane z tematyką kampanii. Tematy kolejnych warsztatów to: „Nie” dla presji seksualnej, Jak sobie radzić ze stresem i negatywnymi emocjami, Rozmowa podstawą dobrych relacji z ludźmi, Chodzimy ze sobą – jak rozwijać więzi?

Spraw związanych z przemocą, które warto poruszyć w pracy wychowawczej jest dużo i zapewne 19 dni nie wystarczy, by poruszyć je wszystkie. Na szczęście praca placówki trwa przez 365 dni w roku, a jednym z ważnych elementów oddziaływań jest  eliminowanie zachowań przemocowych wśród wychowanków. ZAJRZYJ! 

3 listopada MOW-Antoniewo-8

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

„Obserwuj, pomagaj, chroń – nie bądź obojętny na przemoc”  – pod tym hasłem odbyły się zajęcia w MOW w Antoniewie (Wielkopolska) ptrzygotowane przez wychowanków i pedagogów.

Dziewczęta i chłopcy przygotowali niezbędne materiały potrzebne do realizacji zajęć tj. pokaz slajdów, filmy poglądowe, pomoce dydaktyczne, a następnie wzięli aktywny udział w tych zajęciach. Pracy przyświecał cyatat  Marka  Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka: „Dziecko to człowiek, tylko że mały – nie znaczy, że jednak głupi. Ten mały często czuje i widzi więcej niż sobie myślisz.”

Młodzież omówiła rodzaje przemocy oraz ich destruktywny wpływ na życie dzieci i młodzieży według hierarchii potrzeb – piramidy potrzeb człowieka. Zastanawiała się także nad tym jak reagować na przemoc, gdy się jest jej świadkiem. ZAJRZYJ! 

wierzbica logo4 listopada

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy

 Dziewczęta z Wierzbicy niewiele ponad miesiąc temu brały udział w projekcie opracowanym przez Fundację po DRUGIE „Przemoc ma TWARZ”. Projekt dotyczył przemocy w rodzinie – uczył jak ją rozpoznawać, jak na nią reagować, pokazywał jej konsekwencje. Wychowanki dowiedziały się wiele, ale nadal przemoc jest jednym z ważniejszych zagadnień, które są przedmiotem pracy wychowawczej w ośrodku.

W ramach kampanii dziewczęta wzięły udział w pogadance na temat przemocy. Powtórzyły zdobyte wcześniej wiadomości i utrwaliły wszystko na antyprzemocowych plakatch. ZAJRZYJ! 

studzieniec logo5 listopada

Zakład Poprawczy w Studzieńcu

ZP-Studzieniec-8 - KopiaOd dwóch lat w ZP w Studzieńcu w każdą środę, w każdej grupie wychowawczej przeprowadzane są zajęcia z treningu zstępowania agresji tj. TZA.

Odbyły się one również 5.11.2014 i tym samym włączone zostały w tworzenie 19 dniowej, międzynarodowej kampani przeciwko przemocy.  W VI grupie internatowej zostały przeprowadzone zajęcia pt. „Samoocena zachowania agresywnego”. Wychowawcy Daniel Pegza i Jarosław Janczak wraz z grupą wychowanków wypełnili arkusze samoobserwacji zachowań agresywnych i dokonali ich szczegółowego omówienia. Wychowankowie chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i omawiali problemy jakie w ich życiu wywołują zachowania agresywne.

Podobne zajęcia odbyły się w grupie II pr „Mała (minimalna) agresja” i przeprowadzili je Anna Bociąga i Paweł Kurt. Wychowankowie dowiedzieli się czym charakteryzuje się „mała” agresja, omawiali przykłady z życia wzięte, również korzystali z własnych doświadczeń – sytuacji, które występowały w ich rodzinie.  Na zakończenie zajęć przygotowali profilaktyczne plakaty namawiające do zwalczania zachowań agresywnych.

W grupie I wychowawca Jarosław Bociąga prowadzący zajęcia zastanawiał się wraz z wychowankami nad tym jak radzić sobie z cudzym gniewem.  Wychowankowie z zaangażowaniem podeszli do omawianego tematu zajęć, rozważali wymyślone sytuacje i odgrywali scenki sytuacyjne.

Zajęcia grupy V prowadzone przez Dawida Pniewskiego i Dorotę Radkiewicz odbyły się pod hasłem: „Agresja jako zachowanie wyuczone”. Wychowankowie przytaczali przykłady zachowań agresywnych, z którymi spotkali się we własnym życiu rodzinnym, bądź które zaobserwowali w swoich środowiskach. Temat agresji w środowisku rodzinnym nie był im obcy i z ich wypowiedzi dało się wnioskować, że dotykał większości z nich. Wychowankowie na zakończenie zajęć wykonali plakaty profilaktyczne wzywające do nieużywania przemocy. ZAJRZYJ! 

 6 listopada

Zakład Poprawczy w Trzemesznie

Istotą Dnia Zapobiegania Przemocy w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie było otwarcie wystawy fotograficznej i plakatu wykonanych wcześniej specjalnie z tej okazji. Pod opieką wychowawców, pedagogów i psychologa chłopcy tworzyli własne prace. Tomek i Radek wykonali jeden z plakatów. Stworzyli apel do sprawców przemocy, charakterystykę ofiar, symbole i skutki przemocy. Damian tworząc drugi, związany z jego doświadczeniami plakat zwrócił uwagę na problematykę wpływu wczesnych relacji między dzieckiem a dorosłymi na kształtowanie sięZP-Trzemeszno06 zachowań agresywnych. Także Paweł i Artur stworzyli własną malarską pracę z ważnym wyrazistym hasłem „KOCHAJ – NIE BIJ!!!”. Tomasz, Rafał, Marcin i Przemysław, w ramach działającego w zakładzie programu „Obraz świata w filmie i fotografii”, przygotowali serie fotografii odpowiadających tematyce kampanii. Wychowankowie z dużym zaangażowaniem wzięli udział w działaniach. Wszystkie fotografie ukazują jakieś przeżycia, a w dużej mierze sytuacje, których sami doświadczyli, co daje poczucie jeszcze większej autentyczności a niektóre są wręcz wstrząsające. Dodatkowo dodane zostały zdjęcia ukazujące wychowanków podczas pracy. Swoiste „making of”. Dnia 6.11.2014r o godz. 12.00 w galerii Domu Kultury w Trzemesznie otwarto wystawę prac  wychowanków. Na  prośbę dyrektora Domu Kultury  wystawa będzie trwała do 19.11.2014r, gdyż chce on na nią zaprosić  uczniów starszych klas  szkół podstawowych i gimnazjum w Trzemesznie. Po zakończeniu wystawy fotografie i plakaty zostaną zaprezentowane w tutejszym zakładzie. Jej twórcy mają nadzieję, że prace te pomogą uświadomić społeczeństwu istnienie przemocy wokół; to, jakim problemem jest przemoc i na jak wielką skalę wywiera ona piętno na psychice dzieci i młodzieży.

W dniu 6.11.2014r pedagog zakładu w szkole  przeprowadziła również zajęcia warsztatowe dla wychowanków pod hasłem „Powiedz Nie Przemocy”. Podczas tych zajęć wychowankowie omawiali zjawisko przemocy, czym jest i jakie mogą być jej rodzaje. Pracując aktywnie wypisywali określenia kojarzące sie im z przemocą, jak również tworzyli swoistą mapę zachowań, które pomagają w tym , aby zjawiska związane z przemocą nie występowały.  Na końcu wychowankowie obejrzeli film „Pręgi”. Zajęcia zakończono dyskusją na temat trudnej tematyki filmu.

Wydarzenia tego dnia pobudziły wychowanków do myślenia i nieszablonowych działań. Obejrzyj prace wychowanków ZP Trzemeszno, zdjęcia z ich tworzenia i z wystawy w domu kultury.

logo patriotów7 listopada

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Warszawie

W ośrodku zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące przemocy w rodzinie. Wychowawcy z placówki wykorzystali w nich fragmenty programu edukacyjnego opracowanego przez Fundację po DRUGIE pt. Przemoc ma TWARZ. Program umożliwia kompleksowe omówienie zjawiska przemocy w rodzinie – sytuacji osób jej doznających, sposobów postępowania sprawców, jak również mechanizmów przemocy. Dziś w MOW został przeprowadzony blok dotyczący praw osób doświadczających przemocy oraz odpowiedzialności karnej sprawcy.

Po warsztatach chłopcy przygotowali plakaty – punktem wyjścia były zajęcia warsztatowe, ale również ich własne doświadczenia. ZAJRZYJ! 

Dzisiejsze warsztaty to jednak nie koniec kampanii w MOW nr 3. Przed wychowankami jeszcze jedno ważne wydarzenie – debata o prawach dziecka.

baner3

 8 listopada

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie

8 listopada 2014 roku w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie odbyły się zajęcia edukacyjne: Krzywdzenie dzieci i młodzieży.

Na zajęciach dziewczęta rozróżniały przemoc, nazywały ją ( rozsypanka wyrazowa), wykonały znaki drogowe ( znaki zakaz przemocy), obejrzały filmiki edukacyjne ( opowiadania nastolatków o krzywdzeniu), poparte dyskusją i refleksją na temat zawarty w filmie.

Na koniec został ogłoszony konkurs na wiersz, rymowankę, tekst piosenki  mówiący o przemocy. ZAJRZYJ

Organizatorki: Iwona Łukasiewicz, Agnieszka Markowska.

9 listopada

ZP-KL-15Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim

„Posłuchajcie kwestii, która dzieci dotyka. Pytasz czemu one kradną, każdy z was się o to pyta, bo w domu jest lipa, bo nie mają za co żyć a ich rodzice myślą tylko o tym za co pić. Teraz druga kwestia, powiedzcie jak tu żyć, kiedy alkoholik w domu za darmo chce dziecko bić. Chociaż nic mu nie zrobiło, on staje się jego katem, a jego dzieciństwo staje się smutnym dramatem… Wiec wybiera drogę taką a nie inną – pozbawione własnych uczuć teraz psychikę ma inną. Pierwsze kradzieże, pierwsze kłopoty z policją to jedyne rozwiązanie, żeby starczało na wszystko. Mimo tak młodego wieku one wkraczają w dorosłość, opuszczają się w nauce, bo życie ich uczy non stop.  A wy powiedzcie mi jaka jest sprawiedliwość, rodzice są bezkarni, a dziecko nie wie co to miłość!” – to fragment piosenki, do której słowa napisali Mateusz i Bartek. Jak większość prac i działań prowadzonych przez młodzież z placówek resocjalizacyjnych, które obejmują zagadnienia związane z przemocą za tekstem chłopców stoją ich własne doświadczenia.

– Występ wychowanków był taki, że wszystkim przechodziły ciarki… – mówi Barbara Sowińska, pedagog w placówce.

Oprócz muzycznych odniesień w ramach akcji wychowankowie przygotowali również spektakl teatralny i plakaty o antyprzemocowej treści. Podsumowaniem 9 dnia kampanii była debata zorganizowana po pokazie filmu „Pręgi”. Debatę poprowadziły studentki z Naukowego Koła Resojalizacji Wydziały Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. ZAJRZYJ! 

10 listopada

MOW-w-Rudach-06Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach

Chłopcy z MOW w Rudach podeszli do problemu przemocy z kilku perspektyw – przygotowali plakaty, specjalną krzyżówkę, jeden z wychowanków skomponował także piosenkę o przemocy. Chłopcy uczyli się również podstawowych technik radzenia sobie z emocjami. Wszyscy uczestnicy kampanii obejrzeli film edukacyjny „O radzeniu sobie z gniewem”.

Gabinet psychologiczno – pedagogiczny przeprowadził ankiety dotyczące przejawów agresji. Opracowane wyniki posłużą do utworzenia programu zasad dobrego funkcjonowania społecznego. ZAJRZYJ! 

11 listopada

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

Kampania w ZPiSdN w Raciborzu odbyła się pod hasłem „STOP – przemocy”. Wychowankowie wzięli udział w warsztatach profilaktycznych. ZP-w-Raciborzu-07Na zajęciach zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z przemocą (definicja, rodzaje, konsekwencje, sposoby zapobiegania), szukali również alternatywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktu i napięć. Celem zajęć było  poszerzenie świadomości wychowanków  z zakresu zachowań przemocowych i agresywnych. Prowadzący duży nacisk położyli na oddziaływania pozwalające nabywać umiejętności zmniejszania zachowań agresywnych i panowania nad nimi. Agresja wśród wychowanków często pojawia się w sytuacjach frustracji – „nie umiem”, „nie daję radu”, „nie mogę”, „muszę się dostosować” itp.

W ramach warsztatów powstała prezentacja multimedialna dotycząca przemocy oraz spot filmowy o antyprzemocowej treści. Wychowankowie ułożyli kartony z hasłami kojarzącymi się z przemocą, następnie każde z haseł zamienili stosując zasady, które poznawali na zajęciach. Zatem np. bicie zostało zamienione na rozmowę. ZOBACZ FILM! 

Ponieważ kampania w ZPiSdN w Racoborzu zbiegła się z narodowym świętem odzyskania niepodległości, w czasie wieczornicy, którą tradycyjnie placówka organizuje w ramach obchodów 11 listopada, został poruszony również problem przemocy wobec państwa i narodu. ZAJRZYJ! 

logo jerzmanice12 listopada

Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju

Wychowankowie podczas zajęć plastycznych wykonali wspólny antyprzemocowy plakat przeciwdziałaniu, powstały również  dwie indywidualne prace plastyczne  z cyklu – OBLICZE AGRESJI.
W drugiej części odbyła się projekcja filmu „ Oni” z pakietu edukacyjnego „Lekcje Przestrogi”. Jest to fabularna opowieść o losach młodych ludzi, których dotyka problem uzależnień i przemocy.
Po emisji odbyła się żarliwa dyskusja – czym jest przemoc, jakie przybiera formy. Wychowankowie uzyskali również informacje dotyczące szukania pomocy w sytuacjach, gdy pojawia się przemoc. ZAJRZYJ!

Kampanii zorganizowanej w Jerzmanicach Zdroju towarzyszył również utwór autorstwa jednego z wychowanków, pseud. KopciU – Rap przeciwko agresji! – POSŁUCHAJ! 

MOW nr 213 listopada

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Warszawie

W jaki sposób przeciwdziałać przemocy i krzywdzeniu innych? Najlepiej zacząć od podstaw i samego siebie.

Dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie po długich przygotowanich i zgłębianiu tematu przemocy, doszły do MOW-nr-2-w-Warszawie-03wniosku, że należy zrobić coś pozytywnego. Zachęcać ludzi do tego, aby byli mili, życzliwi, dobrzy.

13 listopada wychowanki odwiedziła pani Marta Klubowicz. Aktorka zaprezentowała dziewczętom słuchowisko Polskiego Radia „Zło – Dzieje“. Stało się ono pretekstem do dyskusji na temat skutków krzywdzenia innych ludzi. Wychowanki zgodziły się, że zło rodzi zło i dlatego należy się mu przeciwstawiać i pomagać tym, którzy sami nie potrafią poradzić sobie z agresją innych.

Po południu dziewczęta postanowiły zorganizować happening „Mniej złości, więcej miłości”. Przygotowały plansze z hasłami oraz serduszka z życzliwymi słowami i wyruszyły „w miasto”.

Zachęcały przechodniów do fotografowania się z plakatami, przeprowadzały wywiady oraz prowadziły sondę, które hasło najlepiej zachęca do niestosowania przemocy. Jednocześnie rozdawały własnoręcznie przygotowane serduszka i obserwowały reakcje ludzi na ten gest życzliwości.

W trakcie naszej akcji  powstało wiele ciekawych zdjęć, nagrań, poznałyśmy ciekawych ludzi, którzy także wierzą w to, że dobro rodzi dobro.

Hasło, które cieszyło się największą popularnością to: „Nie sprawiaj bólu żadnej osobie, niech się bezpiecznie czuje przy Tobie”. Czego życzymy wszystkim z całego serca.

14 listopada

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku

Wychowanki MOW w Czaplinku wraz z wychowawcami przygotowały profilaktyczny utwór słowno-muzyczny pt. „Nie od dziś” (OBEJRZYJ).MOW-w-Czaplinku-01  Dziewczęta będą prezentowały swoją piosenkę szerszej publiczności już niebawem przy okazji kolejnej, ważnej kampanii „Biała Wstążka”, której celem również jest zwalczanie przemocy.  Dziewczęta wystąpią w  Czaplineckim Ośrodku Kultury, Gimnazjum Publicznym w Czaplinku oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku.

Dziś dziewczyny wykonały również prace plastyczne o antyprzemocowym charakterze. Ze swoimi pracami ruszyły do mieszkańców miasta. Odwiedziły Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku, – zapoznały się ze specyfiką pracy ośrodka i zakresem jego działania. Następnie udały się do świetlicy środowiskowej i Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku Przewodniczący komisji, Wiesław Runowicz wygłosił mini wykład poświęcony chorobie alkoholowej, która często łączy się również z przemocą. Po zakończeniu wykładu dziewczęta zadawały wiele pytań: co to jest współuzależnienie, co to jest DDA, jakie są skuteczne sposoby zachowania abstynecji itp. Na koniec wychowanki odwiedziły  Komisariat Policji w Czaplinku. W czasie spotkania z funkcjonariuszem wychowanki dowiadywały się
jak reagować, gdy jest się świadkiem przemocy i zapoznały się z  procedurą „Niebieskiej Karty”. ZAJRZYJ! 

logo falenica15 listopada

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy

Wychowanki Zakładu Poprawczego wzięły udział w warsztatach psychoedukacyjnych, które przeznaczone były na zdobycie umiejętności radzenia sobie ze złością i agresją. Dziewczęta zapoznały się z możliwymi przyczynami zachowań agresywnych i sposobami reagowania w ZP-w-Falenicy-03sytuacjach agresji i przemocy. Zajęcia prowadził Edward Jakubowicz. Ich zakończeniem było stworzenie kolażu zdjęć pod tytułem: Agresja – co dalej? Młoda, szczęśliwa dziewczyna, bezpieczna w swoim otoczeniu – nagle doznaje agresji. Nie jest istotne czy ma ona źródło w domu czy szkole, czy na ulicy. Agresja na zdjęciu przyjmuje postać anonimowego sprawcy. Nikt go nie zna. Nie ma twarzy. Po prostu jest. Kolejne zdjęcie to poobijana twarz – ślad, który został po spotkaniu. Dalej jest złość i bezradność. Pytanie – dlaczego ja? dlaczego mnie to spotkało? To często również brak kogoś bliskiego, samotność. Kolejne zdjęcie przedstawia ucieczkę przed wspomnieniem agresji – może to być alkohol, narkotyki, poszukiwanie towarzystwa, które nie zawsze będzie właściwym. Wreszcie finał. Dwa zdjęcia – jedno przedstawiające przejście agresji na kolejne osoby – ja jej doświadczyłam, więc przekazuję ją innym i drugie – gdzie zło przechodzi w dobro – miłość do córki… ZAJRZYJ! 

16 listopada

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

Ogarnijmy się ludzie i krzyknijmy z całej mocy: zawsze i wszędzie po prostu STOP przemocy! Ogarnijmy się ludzie i krzyknijmy razem mow-bielice-02wszyscy: tworzymy wspólny głos przeciwko nienawiści! –  tak brzmi refren piosenki stworzonej przez wychowanków MOW Bielice i pod takim szyldem przebiegał cały happening profilaktyczny w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach. Rozpoczęło się uroczystym apelem. Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach w pracowni komputerowej pod tytułem „Bezpieczeństwo w sieci”. Ogłoszono także dzień miłych słów – uczniowie wrzucali do skrzynki napisane przez siebie przeprosiny, podziękowania lub jakiekolwiek inne miłe słowa dla wychowanków, nauczycieli lub wychowawców. Chłopcy tworzyli plakaty   „Stop przemocy” które wzięły udział w konkursie. Najlepsze prace zostały nagrodzone, a pozostałe wywieszono w gablocie. Kolejnym punktem było rozwiązywanie krzyżówek z hasłami dotyczącymi zapobiegania przemocy. Autor wylosowanej i poprawnie rozwiązanej krzyżówki został nagrodzony. Wychowankowie MOW w Bielicach obejrzeli także film pod tytułem „Cyber przemoc”, nawiązujący do porannych zajęć w pracowni komputerowej. W podsumowaniu dnia zostały wręczone nagrody i dyplomy oraz odczytane miłe słowa z karteczek ze skrzynki. Zaprezentowana została także piosenka stworzona przez wychowanków MOW specjalnie z okazji Dnia Przeciwko Przemocy. POSŁUCHAJ!  Zwieńczeniem całodniowej uroczystości było puszczanie lampionów na znak sprzeciwu wobec przemocy. ZAJRZYJ!

17 listopada

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu

MOW-Borowie-07Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu w ramach Międzynarodowej Kampanii Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży postanowili zwrócić uwagę na problem przemocy mieszkańcom.

Ze swoim przekazem postanowili dotrzeć do przedstawicieli różnych grup wiekowych. Odwiedzili miejscową szkołę podstawową w Głoskowie, gdzie wspólnie z młodzieżą szkolną rozmawiali na temat przemocy i skutków jej stosowania. Przeprowadzili strajk przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży na ulicach Garwolina. Przez megafon wykrzykiwali antyprzemocowe hasła, podkreślali wagę rozmów, wzajemnego szacunku, które są kluczem do dobrych relacji między ludźmi. Również rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.

Teraz wychowankowie pracują nad  teledyskiem, który ma upamiętnić ich działania w kampanii.  ZAJRZYJ! 

18 listopada

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Woli Rowskiej

Burza mózgów. Wychowankowie zastanawiają się jak zwrócić uwagę na problem przemocy. Wielu z nich doświadczyło jej w swoim życiu. Nie chcą by ich dzieci powtórzyły te same historie.

Wychowankowie MOW w Woli Rowskiej o przemocy postanowili opowiedzieć za pomocą zdjęć. W tym celu stworzyli kolaże, którym użyczyli własnych twarzy – ZAJRZYJ! W ramach kampanii powstał również reportaż, w którym wychowankowie dzielą się swoimi przemyśleniami. OBEJRZYJ! 

projekt_0119 listopada

Zakład Poprawczy w Witkowie

Zakład Poprawczy w Witkowie przygotował trzy niezależne działania. Pierwsze to wykonanie przy współpracy z panią terapeutką ulotki dotyczącej agresji, przemocy, znęcania się nad dziećmi. Omówiono z wychowankami przyczyny powstawania i formy agresji i przemocy, a także akty prawne regulujące w/w problemy. Drugie przedsięwzięcie to projekcja polskiego filmu „Tato”. Poruszane problemy posłużyły jako podstawa do omówienia przyczyn powstawania problemów w rodzinie. Wychowankowie wyłapywali wszystkie akty przemocy opowiedziane w filmie.ZP-w-Witkowie-09 Następnie z panią pedagog i psycholog rozmawiali o różnych przyczynach powstawania przemocy w domu oraz sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Podstawowe aspekty poruszane podczas warsztatów to:
– pokazanie różnych przejawów agresji wobec dzieci poprzez traktowanie ich przedmiotowo, kosztem dzieci dorośli zabezpieczają swoje interesy
– omówienie kosztów jakie ponoszą dzieci w sytuacjach wykorzystywania ich przez dorosłych
– umożliwienie wychowankom pokazanie w przyjaznej grupie własnych doświadczeń przemocowych z dzieciństwa.
Trzecie działanie to zorganizowanie konferencji dla młodzieży środowiska lokalnego na temat „Przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
– pracownicy w tym kierownik artystyczny Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie
– uczniowie i opiekun Gimnazjum im. Adama Borysa z Witkowa
– uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Gniezna, młodzież z klas o profilu policyjnym
– „aktorzy”-wychowankowie Zakładu Poprawczego w Witkowie.
Inspiracją do spotkania był obejrzany przez naszych wychowanków w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, spektakl pt.: „Most nad doliną”. Ta współczesna sztuka węgierskiego autora, opowiada o burzliwych relacjach rodzinnych oraz rówieśniczych grupy nastolatków. Jest to historia o braku akceptacji ze strony ojca, niemożności porozumienia się z matką oraz zaborczej miłości spowodowanej narastającym wyobcowaniem. Wychowankowie wykorzystali dramę do przedstawienie modeli rodziny a zwłaszcza roli ojca w rodzinie. Przygotowali opracowane przez siebie pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego trzy scenki, które odegrali przed uczestnikami konferencji. Następnie została zainicjowana dyskusja o problemach w rodzinie, o wychowaniu „twardą ręką”, o potrzebach rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu i mediacji, a także trudnych relacji rówieśniczych. ZAJRZYJ! 

Działania koordynowane przez Fundację po DRUGIE prowadzone w ramach kampanii zostały objęte honorowymi patronatami Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Dziecka.

logo ms - black 3RPD - logo z godlem mm