Zrzuć się!

Na portalu zrzutka.pl cały czas można wybrać i wesprzeć jedną z ważnych inicjatyw prowadzonych przez Fundację po DRUGIE. Dzięki uzyskiwanym w ten sposób środkom, możemy uzupełniać braki, ale także rozwijać się i patrzeć spokojniej w przyszłość naszej młodzieży.

Obecnie do wyboru są trzy zrzutki.

DOM DLA MŁODZIEŻY

Od lipca 2022 roku działa miejsce, w którym jednocześnie dach nad głową może uzyskać 15 osób. W domu jest 5 sypialni dla młodzieży (maksymalnie w jednym pokoju mogą przebywać cztery osoby), jest pięknie wyposażona kuchnia, łazienki, duża przestrzeń na wspólne działania i spędzanie wolnego czasu zwana popularnie „świetlicą”.

W domu przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku przebywa opiekun, który dba o dobrą atmosferę, właściwe wykorzystania czasu, motywuje do zmiany i pilnuje, by wszyscy czuli się w domu bezpiecznie.

Młodzież docenia to miejsce i po jakimś czasie od rozpoczęcia pobytu zaczyna nazywać je domem.

Nigdy w życiu nie sądziłam, że kiedyś może mi się udać, że kiedyś będę miała na to siły. Odkąd jestem z Wami naprawdę poznałam na trzeźwo swoją wartość. Będę walczyć o to, by się już nie cofać.

Jeśli chcesz pomóc w prowadzeniu Domu dla Młodzieży, możesz dołączyć do naszej pierwszej zrzutki.

ZRZUTKA NA DOM DLA MŁODZIEŻY

MIEJSCE DLA MŁODZIEŻY LGBT+

Odkąd w 2021 roku otworzyliśmy w Warszawie mieszkanie interwencyjne dla młodzieży i młodych dorosłych LGBT+, wiele zmieniło się w naszej organizacji. Po pierwsze zaczęło się do nas zgłaszać coraz więcej takich osób, a po drugie okazało się, że uczestnicy naszego wsparcia nauczyli się funkcjonować razem. Dziś już bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, w których ktoś obraża inną osobę z powodu jej orientacji czy tożsamości. Młodzież przywykła do tego, że nie wszyscy są tacy sami, a jeśli dochodzi do nieprzyjemnych sytuacji, wynikają one raczej z czyjegoś niewłaściwego zachowania.

Na tej zrzutce zbieramy środki, które przeznaczamy bezpośrednio na pomoc osobom LGBT+, bowiem uznaliśmy, że niektórzy chcieliby skierować wsparcie dla tej konkretnej grupy.

ZRZUTKA NA WSPARCIE MŁODZIEŻY LGBT+

DOM DLA MŁODYCH MAM

Już wkrótce mamy nadzieję uda się nam wybudować i otworzyć to ważne miejsce, w którym schronienie i wsparcie będzie mogło jednocześnie otrzymać sześć młodych kobiet wraz ze swoimi dziećmi.

Pomysł utworzenia takiego domu zrodził się już wiele lat temu, gdy odwiedzając placówki resocjalizacyjne dla dziewcząt, spotykaliśmy w nich młode mamy, ale bez swoich dzieci. Okazało się wówczas, że nasz system nie przewidział rozwiązań umożliwiających matce i dziecku pobyt w placówce dla nieletnich.

Zaczęliśmy zabiegać o zmianę prawa, a jednocześnie uzyskaliśmy grant od Fundacji VELUX umożliwiający nam wzięcie sprawy w swoje ręce i otwarcie własnego domu dla młodych kobiet i ich dzieci.

Po 10 latach zabiegania o lepsze prawo dla matek i ich dzieci, zostały wprowadzone przepisy, które pozwalają tworzyć miejsca dla nich w placówkach resocjalizacyjnych, ale… bardzo wiele tych kobiet, po zakończeniu resocjalizacji i osiągnięciu pełnoletności nie będzie miała dokąd pójść. Alternatywą jest oczywiście dom samotnej matki, ale tam przebywają dużo starsze kobiety i brakuje możliwości do dalszej edukacji i oddziaływań wychowawczych.

Nasz dom pozwoli na to, by młode mamy dorastały do macierzyństwa w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze.

ZRZUTKA NA DOM DLA MŁODYCH MAM