Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Przez 19 pierwszych dni listopada na całym świecie mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Budujemy świadome postawy wobec przemocy i uczymy się jej przeciwdziałać.

Kampanię na całym świecie koordynuje genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet – Women’s World Summit Foundation, która co roku prezentuje raport z prowadzonych działań przed Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Chcielibyśmy zaprosić WSZYSTKICH do włączenia się do tej wyjątkowej i ważnej akcji.

W ubiegłym roku w Polsce do kampanii przystąpiło ponad 254 organizacji i instytucji z całej Polski i wzięło w niej udział ponad 30 tysięcy uczestników – dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, kuratorów, pracowników socjalnych, policjantów.

Podsumowaniem przeprowadzonych działań była organizacja IV Ogólnopolskiego Forum Dobrych Praktyk pt. „Profilaktyka przemocy dzieci i młodzieży”, które odbyło się  w Warszawie.

Oto najważniejsze informacje dotyczące kampanii, którą planujemy przeprowadzić w 2020 roku:

JAK PRZEBIEGA KAMPANIA?

Zgłaszające się do udziału w kampanii placówki, instytucje, organizacje pozarządowe w swoich środowiskach lokalnych przygotowują działania o charakterze edukacyjnym, którym motywem przewodnim jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy. Formuła wydarzeń może mieć dowolny charakter (warsztaty, konkursy, wystawy, pogadanki). W celu ich przeprowadzenia uczestnicy kampanii mogą nawiązywać lokalną współpracę i razem z innymi podmiotami działać na rzecz budowania świata bez przemocy.

W dobie epidemii, w razie braku możliwości przeprowadzenia zajęć/inicjatyw grupowych zachęcamy do prowadzenia działań on-line.

Działania kampanii rozgrywają się od 1 do 19 listopada 2020 r.

Uczestnicy kampanii po przeprowadzeniu działania przesyłają do Fundacji po DRUGIE (19dni@podrugie.pl) informacje o wydarzeniu (krótki opis + zdjęcia), które niezwłocznie są publikowane na profilu facebookowym kampanii.

Informacje o prowadzonych działaniach są zamieszczane również na naszej stronie internetowej.

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ W DZIAŁANIA?

Aby zostać partnerem Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go do nas drogą mailową: 19dni@podrugie.pl

Do wypełnionego formularza prosimy dołączyć fotografię, która charakteryzuje Państwa instytucję/organizację/zespół lub logotyp.

Pozwoli to nam na zamieszczenie informacji na naszym profilu facebookowym.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu, jednocześnie ze względu na dużą liczbę zgłoszeń i pytań prosimy o kontaktowanie się drogą mailową: 19dni@podrugie.pl

Mamy nadzieję, że zechcą się Państwo zaangażować w koordynowaną przez nas inicjatywę i dołączyć do ogólnoświatowej koalicji na rzecz przeciwdziałania krzywdzie i przemocy wobec dzieci i młodzieży.