155 partnerów z całej Polski; 88 koalicjantów – liczba uczestników kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży rośnie z każdym rokiem! Do działania włączają się szkoły, placówki resocjalizacyjne, przedszkola, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej – instytucje i podmioty, które na co dzień pracują z dziećmi, młodzieżą i rodziną.

W 2018 roku udało się przeprowadzić setki działań, które relacjonowaliśmy codziennie przez wszystkie dni trwania naszej akcji (od 1 do 19 listopada). Na bieżąco jej przebieg można było obserwować na profilu facebookowym. 

By podsumować co dokładnie wydarzyło się w czasie tegorocznej kampanii rozpoczynamy wielkie zbieranie danych. Zapraszamy wszystkich uczestników kampanii do dzielenia się swoimi dokonaniami i prosimy o przesyłanie do nas wypełnionego sprawozdania z działania.

Ważne!

Sprawozdanie jest proste, a jego uzupełnienie nie powinno zająć więcej niż kwadrans. Prosimy więc się nie przestraszyć 😉
Wypełnione sprawozdanie w wersji WORD prosimy przesłać na nasz adres mailowy: 19dni@podrugie.pl

SPRAWOZDANIE

Kampania 19 dni