Agnieszka Sikora, założycielka i prezeska Fundacji po DRUGIE znalazła się w gronie dziesięciu kobiet nominowanych w 2021 roku do tytułu WARSZAWIANKI ROKU.

To znaczące wyróżnienie zbiegło się z obchodami dziesięciolecia Fundacji po DRUGIE i jest ważnym zwieńczeniem prowadzonych działań.

Warszawianka Roku jest wybierana w głosowaniu mieszkańców; więcej informacji znajdziecie na stronie plebiscytu:

https://warszawiankaroku.um.warszawa.pl