Od maja do listopada 2023 działa telefon zaufania dla młodzieży i młodych dorosłych (18-25 lat) zmagających się ze współuzależnieniem.

Kontaktujący się z organizacją uczestnicy mogą porozmawiać z pedagogiem i uzyskać wsparcie pozwalające im rozpocząć pracę nad sobą, lepiej rozumieć własną sytuację i wynikające z niej trudności.

Młodzież otrzyma informacje na temat możliwości podjęcia leczenia/terapii DDA oraz będzie mogła skorzystać z pomocy psychologicznej (indywidualne spotkania) w punkcie pomocowym na warszawskim Powiślu.

Telefon zaufania czynny jest w każdy pierwszy czwartek miesiąca od 15:00 do  21:00
Numer telefonu: 607 209 124

Zadanie publiczne pt. TERAZ JA jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego; realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.