Ruszyły przygotowania do międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania co roku prowadzona jest na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Głównym organizatorem działania jest Women’s World Summit Foundation  – genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet.

W Polsce działania kampanii koordynuje Fundacja po DRUGIE zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań.

W tym roku kampania odbywać się będzie pod hasłem zapobiegania tradycyjnym, krzywdzącym praktykom.

Głównym celem kampanii jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży. Świata lepszego, bezpiecznego, gwarantującego wszystkim odpowiednie warunki dorastania i rozwoju.

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ W DZIAŁANIA?

Kampania tworzona jest w środowiskach lokalnych – w szkołach, poradniach, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych itp. Zadaniem każdej placówki jest zaangażowanie dzieci, młodzieży, rodziców, specjalistów w przygotowanie kampanii.

Proponowane formy aktywności:

  • warsztaty
  • pokazy filmów
  • debaty
  • szkolenia
  • konferencje
  • spektakle
  • realizacja filmów i teledysków
  • wystawy

Działania powinny koncentrować się wokół przewodniego tematu kampanii 2017 r., ale mogą uwzględniać również inną, szerszą tematykę związaną z przeciwdziałaniem przemocy i powinny być zrealizowane w ciągu 19 pierwszych dni listopada.

Jeśli chcą Państwo realizować wspólnie z nami projekt kampanii 19 dni zapraszamy do:

  • polubienia naszej strony na FB: https://www.facebook.com/19dni
  • przedstawienia/zaproponowania działania, które zechcą Państwo zrealizować w ramach kampanii (formularz zgłoszeniowy stanowi drugi załącznik do niniejszego tekstu)

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca października 2017 roku.

Prosimy o wypełnienie i przesłane drogą mailową formularza zgłoszeniowego. Ze wszystkimi Uczestnikami/Partnerami kampanii nasz zespół będzie się kontaktował na bieżąco