Fundacja po DRUGIE rozpoczęła przygotowania do corocznej, ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Kampanię na całym świecie koordynuje genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet – Women’s World Summit Foundation, która co roku prezentuje raport z prowadzonych działań przed Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój.

W ubiegłym roku w Polsce do kampanii przystąpiło ponad 260 organizacji i instytucji z całego kraju i wzięło w niej udział ponad 30 tysięcy uczestników – dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, kuratorów, pracowników socjalnych, policjantów.

Podsumowaniem przeprowadzonych działań była organizacja II Ogólnopolskiego Forum Dobrych Praktyk pt. „Profilaktyka przemocy dzieci i młodzieży”, które odbyło się w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie.

Jak przebiega kampania?

Zgłaszające się do udziału w kampanii placówki, instytucje, organizacje pozarządowe w swoich środowiskach lokalnych przygotowują działania o charakterze edukacyjnym, którym motywem przewodnim jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy. Formuła wydarzeń może mieć dowolny charakter (warsztaty, konkursy, wystawy, pogadanki). W celu ich przeprowadzenia uczestnicy kampanii mogą nawiązywać lokalną współpracę i razem z innymi podmiotami działać na rzecz budowania świata bez przemocy.

Działania kampanii rozgrywają się od 1 do 19 listopada 2018 r.  

Uczestnicy kampanii po przeprowadzeniu działania przesyłają do Fundacji po DRUGIE (19dni@podrugie.pl) informacje o wydarzeniu (krótki opis + zdjęcia), które niezwłocznie są publikowane na profilu facebookowym kampanii.

Informacje o prowadzonych działaniach są zamieszczane również na stronie internetowej organizacji: www.podrugie.pl

Jak włączyć się w działania?

Aby zostać partnerem Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go do Fundacji po DRUGIE drogą mailową: 19dni@podrugie.pl

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu!

Jednocześnie mamy nadzieję, że zechcą się Państwo zaangażować w koordynowaną przez nas inicjatywę i dołączyć do ogólnoświatowej koalicji na rzecz przeciwdziałania krzywdzie i przemocy wobec dzieci i młodzieży.