Nastolatkowie doświadczają przemocy ze strony kolegów i koleżanek. Badania pokazują, że problem dotyczy zdecydowanej większości młodzieży, która bezpośrednio jest dotknięta przemocą lub jest jej świadkami. W ramach corocznej kampanii 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży Fundacja po DRUGIE opracowała scenariusz zajęć warsztatowych poświęcony właśnie problemowi przemocy rówieśniczej.

Scenariusz jest dedykowany dzieciom i młodzieży w wieku 13-18 lat, jednak przed przystąpieniem do pracy prowadzący powinien zweryfikować (w zależności od sytuacji panującej w grupie), które zadania może w ramach programu wykonać, a które mogą być zagrażające (np. w przypadku jeśli w grupie dochodzi do przemocy rówieśniczej).

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA

wersja POLSKA
Kampania 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży w 2017 roku została dofinansowana ze środków Cedrob S.A.