Projekty w realizacji

Każdego roku nasza organizacja realizuje co najmniej kilkanaście projektów, dzięki którym może wypełniać swoje cele i wspierać młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym i doświadczającą bezdomności.

Realizacja projektów pozwala na tworzenie oferty, którą kierujemy do młodzieży, umożliwia podnoszenie kwalifikacji naszego zespołu i innych pracowników młodzieżowych i tworzy szansę na rozwój naszej organizacji.