Zadanie było kontynuacją działania podjętego przez Fundację po DRUGIE w 2020 roku i było realizowane pod tym samym tytułem.

Program zakładał wsparcie młodzieży (18-25 lat) doświadczającej bezdomności (50 osób) w pokonywaniu kryzysu.

W zadaniu uczestniczyło 52 uczestników (kobiet – 22 i mężczyzn – 30) w wieku od 18 do 25 lat. Wszyscy uczestnicy znaleźli się w kryzysie bezdomności i przebywali w Warszawie.

O tym jakie podjęli działania i jak wsparcie uzyskiwane w ramach zadania wpłynęło na ich życie, możecie przeczytać w ewaluacji.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego.