Ja nie biorę 5.0

Ja nie biorę 5.0

Ja nie biorę 5.0 Projekt skierowany do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 18-25 lat zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy) z powodu okazjonalnego lub szkodliwego zażywania. Uczestnicy projektu mają zapewnione wsparcie...
Trampolina

Trampolina

Trampolina do bezpiecznej dorosłości – program przeciwdziałania bezdomności wśród młodzieży i młodych dorosłych (II edycja, 2021) Zadanie skierowane jest do osób młodych (18-25 lat) doświadczających bezdomności i przebywających na terenie Województwa Mazowieckiego, w...
Strefa dla Młodzieży 2021

Strefa dla Młodzieży 2021

Strefa dla młodzieży 2021 Strefa dla Młodzieży to miejsce, w którym młode osoby (18-25 lat) mogą spędzić czas – bezpiecznie, bez używek – i skorzystać ze wsparcia specjalistów. Strefa zapewnia: pomoc psychologiczną; pomoc terapeuty uzależnień; doradztwo...
Pozytywna integracja społeczna

Pozytywna integracja społeczna

Pozytywna integracja społeczna Celem projektu było kształtowanie postaw aktywności społecznej i zawodowej młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat zamieszkujących obszary rewitalizowane Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka zagrożonej wykluczeniem społecznym...