TRAMPOLINA DO BEZPIECZNEJ DOROSŁOŚCI, edycja III

TRAMPOLINA DO BEZPIECZNEJ DOROSŁOŚCI, edycja III

TRAMPOLINA DO BEZPIECZNEJ DOROSŁOŚCI, edycja III Fundacja po DRUGIE zrealizowała program „Trampolina do bezpiecznej dorosłości”, w ramach którego młodzież doświadczająca bezdomności, przebywająca na terenie Mazowsza i docierająca do Warszawy, mogła uzyskać...
Razem, lepiej, inaczej

Razem, lepiej, inaczej

Razem, lepiej, inaczej  Zadanie ma na celu wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych z zakresu zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także pozamedycznego stosowania produktów...
Ja nie piję 5.0

Ja nie piję 5.0

Ja nie piję 5.0 Piąta edycja programu edukacyjnego dotyczacego profilaktyki picia w ciąży. Program skierowany jest do dziewcząt w wieku 15 – 25 lat z województwa mazowieckiego. Uczestniczki biorą udział w warsztatach, podczas których dowiadują się o wpływie...
Mniej/Więcej 2021-22

Mniej/Więcej 2021-22

Mniej/Więcej 2021-22 Projekt „Mniej/Więcej”, dofinansowany ze środków M.St.Warszawy, był skierowany do młodzieży korzystającej ze wsparcia Fundacji po DRUGIE doświadczającej bezdomności i korzystającej z substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, w sposób szkodliwy....