Pozytywna integracja społeczna

Pozytywna integracja społeczna

Pozytywna integracja społeczna Celem projektu było kształtowanie postaw aktywności społecznej i zawodowej młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat zamieszkujących obszary rewitalizowane Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka zagrożonej wykluczeniem społecznym...
YOUTH WITHOUT FAMILY

YOUTH WITHOUT FAMILY

YOUTH WITHOUT FAMILY Projekt jest odpowiedzią na rosnący w Europie problem sieroctwa społecznego młodzieży związany m.in. z emigracją ekonomiczną rodzin i rosnącą liczbą uchodźców, wśród których znajdują się również osoby młode pozostające bez wsparcia bliskich...
Trampolina do bezpiecznej dorosłości

Trampolina do bezpiecznej dorosłości

Trampolina do bezpiecznej dorosłości – program przeciwdziałania bezdomności wśród młodzieży i młodych dorosłych Program jest skierowany do młodych kobiet i mężczyzn (18-25 lat) z województwa mazowieckiego doświadczających bezdomności. W ramach zadania uczestnicy mogą...
Strefa dla młodzieży 2019

Strefa dla młodzieży 2019

Strefa dla młodzieży W naszych działaniach kierowanych do młodzieży doświadczającej bezdomności, ważne jest zapewnienie możliwie szerokiego wsparcia, dostępnego w jednym miejscu. Młodzież często nie ma wysokiej motywacji do podejmowania terapii, pracy z psychologiem,...