Mniej/Więcej 2022-24

Mniej/Więcej 2022-24

Mniej/Więcej 2022-24 Obecnie Fundacja po DRUGIE realizuje projekt „Mniej Więcej 2022-2024”, który jest współfinansowany ze środków M.St.Warszawy. Stanowi kontynuację projektu z lat 2021-2022. Oferowane wsparcie jest kierowane do młodzieży doświadczającej...
DODAJ MNIE

DODAJ MNIE

„DODAJ MNIE” Projekt „DODAJ MNIE” jest realizowany w okresie 1.12.2021-30.11.2023 dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Dzięki uzyskanej dotacji, Fundacja po DRUGIE będzie mogła pracować na rzecz zmiany postrzegania...