Trampolina do bezpiecznej dorosłości

Trampolina do bezpiecznej dorosłości

Trampolina do bezpiecznej dorosłości – program przeciwdziałania bezdomności wśród młodzieży i młodych dorosłych Program jest skierowany do młodych kobiet i mężczyzn (18-25 lat) z województwa mazowieckiego doświadczających bezdomności. W ramach zadania uczestnicy mogą...
Strefa dla Młodzieży 2020

Strefa dla Młodzieży 2020

Strefa dla Młodzieży 2020 Zadanie skierowane do młodzieży i młodych dorosłych (18-25 lat) doświadczających bezdomności. W ramach zadania uczestnicy mogą skorzystać z: zakwaterowania w hostelu wsparcia opiekuna hostelu, który czuwa nad przestrzeganiem regulaminu,...
Krok dalej – krok bliżej

Krok dalej – krok bliżej

Krok dalej – krok bliżej Celem jest zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania zachowań ryzykownych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i młodych dorosłych. Beneficjentami mogą być kobiety i mężczyźni (18-25 lat)...
OD-NOWA

OD-NOWA

OD-NOWA Zadanie jest skierowane do młodzieży i młodych dorosłych (18-26 lat) dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i ma na celu wsparcie ich w budowaniu samodzielności i poprawie funkcjonowania społecznego, w tym poprawie jakości ich życia oraz zwiększeniu ich...
MASZ MOC – pokonaj PRZEMOC

MASZ MOC – pokonaj PRZEMOC

MASZ MOC – pokonaj PRZEMOC Zadanie skierowane jest do młodzieży (15-25 lat) doświadczającej przemocy, jak również stosującej przemoc. W ramach zadania młodzież ma możliwość skorzystania z oferty: pomocy pedagogicznej (współpraca z pedagogiem zmierzająca do poprawy...