Pozytywna integracja społeczna

Pozytywna integracja społeczna

Pozytywna integracja społeczna Celem projektu było kształtowanie postaw aktywności społecznej i zawodowej młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat zamieszkujących obszary rewitalizowane Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka zagrożonej wykluczeniem społecznym...
Strefa dla młodzieży 2019

Strefa dla młodzieży 2019

Strefa dla młodzieży W naszych działaniach kierowanych do młodzieży doświadczającej bezdomności, ważne jest zapewnienie możliwie szerokiego wsparcia, dostępnego w jednym miejscu. Młodzież często nie ma wysokiej motywacji do podejmowania terapii, pracy z psychologiem,...