Trampolina do bezpiecznej dorosłości – program przeciwdziałania bezdomności wśród młodzieży i młodych dorosłych (II edycja, 2021)

Zadanie skierowane jest do osób młodych (18-25 lat) doświadczających bezdomności i przebywających na terenie Województwa Mazowieckiego, w szczególności w Warszawie.

Młodzież uczestnicząca w zadaniu ma możliwość uzyskania pomocy specjalistów (terapeuty uzależnień, pośrednika pracy, prawnika) oraz udziału w warsztatach podnoszących kompetencje społeczne i indywidualnym treningu planowania.

Dodatkowo uczestnicy mogą uzyskać pomoc rzeczową dostosowaną do ich potrzeb.

Każda osoba biorąca udział w programie jest obejmowana indywidualnym wsparciem asystenta oraz edukatora. Ten pierwszy przygotowuje plan działania zmierzający do poprawy sytuacji uczestnika, z kolei edukator pracuje z młodzieżą nad właściwym zagospodarowaniem czasu wolnego.

Wszystkie działania zmierzają przede wszystkim do przygotowania młodzieży do samodzielnego życia – podjęcia pracy i wyjścia z bezdomności.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki