Trampolina do bezpiecznej dorosłości – program przeciwdziałania bezdomności wśród młodzieży i młodych dorosłych

Program jest skierowany do młodych kobiet i mężczyzn (18-25 lat) z województwa mazowieckiego doświadczających bezdomności. W ramach zadania uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • zakwaterowania w hostelu na czas do 5 miesięcy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji;
  • wsparcia specjalistów w procesie stabilizowania sytuacji życiowej: dwóch asystentów usamodzielnienia, animatora konstruktywnego spędzania czasu wolnego, doradcy zawodowego oraz terapeuty i opiekuna hostelu;
  • konsultacji dotyczących wprowadzenia zmian w życiu opartych na dialogu motywującym;
  • pomocy rzeczowej, tzw. pakietu na start umożliwiającego zabezpieczenie podstawowych potrzeb podczas początkowego okresu pobytu w hostelu, przed podjęciem pracy zawodowej (np. artykuły spożywcze, odzież, bilety komunikacji miejskiej, wsparcie w uiszczeniu opłat niezbędnych do uzyskania/odzyskania niezbędnych dokumentów do podjęcia pracy zawodowej, np. duplikat świadectwa szkolnego, książeczka SANEPID, chemia, leki);
  • możliwość korzystania z różnych form aktywności sprzyjających budowaniu zdrowego stylu życia i rozbudzających nowe potrzeby uczestników – wyjścia do kina, teatru, działania sportowe;
  • treningu „101: dorosłość” uwzględniającego naukę tworzenia realnych i rozsądnych planów na życie, mapowania możliwości zawodowych i edukacyjnych, podstaw zarządzania budżetem w oparciu o techniki SMART oraz SWOT;
  • uczestnicy, którzy przeszli przez interwencyjną, krótkotrwałą formę zakwaterowania i zaczęli o własnych siłach zabezpieczać swoje potrzeby (np. samodzielny wynajem pokoju etc.) będą mieli możliwość dalszej współpracy z asystentem – w celu konsultacji dalszych działań, podtrzymania efektów osiągniętej zmiany, wzmocnienia motywacji oraz wsparcia emocjonalnego w okresie przejściowym;
  • udziału w grupach focusowych – młodzież zostanie zaproszona do udziału w trzech grupach focusowych w roli ekspertów, będą one miały na celu włączenie młodzieży w tworzenie programów kierowanych do grupy i zmierzających do poprawy jej sytuacji. 

W ramach projektu powstał raport dotyczący podejmowanych przez Fundację po DRUGIE działań. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o 3 wywiady grupowe, realizowane w paradygmacie interpretatywnym. Młodzież korzystająca z pomocy organizacji zabiera głos w roli ekspertów – expersts by experience. Materiał został opracowany przez dr. hab. prof. UŁ Mariusza Granosika.

Projekt został objęty ewaluacją.

Zadanie „Trampolina do bezpiecznej dorosłości –  program przeciwdziałania bezdomności wśród młodzieży i młodych dorosłych” jest współfinansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki