TRAMPOLINA DO BEZPIECZNEJ DOROSŁOŚCI, edycja III

Fundacja po DRUGIE zrealizowała program „Trampolina do bezpiecznej dorosłości”, w ramach którego młodzież doświadczająca bezdomności, przebywająca na terenie Mazowsza i docierająca do Warszawy, mogła uzyskać dodatkowe wsparcie.

W ramach programu uczestnicy mogli skorzystać z pomocy:

  • asystentów, którzy wspólnie z nimi przygotowali plan działania i towarzyszyli im w jego realizacji;
  • pakietu na start, czyli pomocy rzeczowej niezbędnej do momentu uzyskania przez młodzież własnych funduszy;
  • indywidualnego treningu planowania, w ramach którego młodzież mogła uczyć się w jaki sposób realizować zaplanowane cele i utrzymać motywację, ale również uzyskała pomoc w planowaniu codzienności;
  • terapeuty uzależnień – przeprowadzającego diagnozę i wskazującego uczestnikom właściwe rozwiązania (leczenie w placówkach zamkniętych, terapie ambulatoryjne) oraz wspierającego tych, którzy odbyli leczenie i wymagają pomocy w zakresie zapobiegania nawrotom;
  • pośrednictwa pracy i pomocy prawnej.

W zadaniu wzięło udział 62 uczestników, z których większość poprawiła swoją sytuację życiową, podjęła pracę, poprawiła sytuację zdrowotną (pomoc psychiatry, terapia uzależnień) i urealniła plany na przyszłość.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie, jego przebiegu i rezultatach, przeczytaj naszą ewaluację.

„Trampolina do bezpiecznej dorosłości – program przeciwdziałania bezdomności młodzieży i młodych dorosłych, edycja III, 2022″ został dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego