THE BOND

Zadanie realizowane w międzynarodowym partnerstwie dotyczące nastoletniego macierzyństwa. W projekcie biorą udział organizacje z Rumunii, Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Białorusi i Polski.

Celem projektu jest podnoszenie umiejętności specjalistów pracujących z młodzieżą (nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych) w pracy z nastoletnimi matkami.

W ramach zadania powstaje uniwersalny (uwzględniający różnice kulturowe występujące między partnerskimi krajami) podręcznik dla kadr, który ma pomóc specjalistom w lepszej pracy z dziewczętami zachodzącymi w ciążę i rodzącymi dzieci przed pełnoletnością.

Uczestnicy opracowują także scenariusz zajęć warsztatowych dla nastoletnich matek, który może być wykorzystany w grupach dziewcząt doświadczających wczesnego rodzicielstwa.

Partnerzy uruchomili również blogi w językach narodowych, na których poza prawdziwymi historiami nastoletnich matek, można znaleźć informacje i porady dotyczące wczesnego rodzicielstwa.

Projekt THE BOND jest sfinansowany ze środków Programu ERASMUS+.