Teraz JA 

W naszym punkcie pomocowym na warszawskim Powiślu młodzież i młodzi dorośli (18-25 lat) z doświadczeniem wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym mogą uzyskać wsparcie asystenta i psychologa.

Pomoc jest dedykowana młodym osobom borykającym się z problemem współuzależnienia, często biorącym na siebie odpowiedzialność za rodziców, obciążających się ich sytuacją – brakiem podejmowania leczenia lub przerywaną abstynencją. Często uzależnienie rodziców i innych bliskich przekłada się także na bardzo złe funkcjonowanie młodzieży, która w związku z wychowywaniem się w rodzinie alkoholowej ma niskie poczucie własnej wartości, brak poczucia sprawstwa, liczne braki w funkcjonowaniu społecznym.

Oferowana uczestnikom pomoc psychologiczna jest skoncentrowana na rozwiązywaniu problemów wynikających ze współuzależnienia. Poza pracą indywidualną z uczestnikami odbywającą się podczas sesji, psycholog może udzielić informacji w zakresie wsparcia grupowego (grupy DDA), asystent może pomóc w jego zorganizowaniu i zapisach.

Dzięki współpracy z psychologiem młodzież uczyć się będzie:

  • podejmowania kroków prowadzących do poukładania relacji z bliskimi, uzależnionymi rodzicami/opiekunami;
  • właściwej oceny sytuacji;
  • pozbywania się poczucia winy za uzależnienie bliskich;
  • prawidłowego  reagowania na problemy związane z uzależnieniem i wynikających z nich konsekwencji (np. nie jadę na ratunek, to nie jest moja odpowiedzialność);
  • właściwej postawy wobec używek również we własnym życiu;
  • regularnej współpracy ze specjalistą;
  • podejmowania pracy nad sobą. 

Uczestnicy mogą zgłaszać się po wsparcie bezpośrednio (ul. Smulikowskiego 4, od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00) lub telefonicznie. Specjalnie dla tej grupy jest realizowany dyżur telefoniczny pedagoga (w pierwszy czwartek miesiąca od 15:00 do 21:00), pod numerem 607 209 124.

Zadanie publiczne pt. TERAZ JA jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego; realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego