Strefa dla młodzieży 2022

Zadanie zostało skierowane do młodzieży i młodych dorosłych (18-25 lat) doświadczających bezdomności i przebywających w Warszawie. Zarówno osób pochodzących ze stolicy, jak i tych, którzy tu przyjeżdżają poszukując rozwiązania trudnej sytuacji.

Uczestnicy zadania mieli możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

  1. możliwość skorzystania z pomocy doraźnej poprzez stworzenie w Warszawie STREFY DLA MŁODZIEŻY, punktu pomocowego, w którym młodzież będzie mogła uzyskać: pomoc asystentów, żywność, ubrania, obuwie, środki higieny osobistej, pomoc w wyrobieniu dokumentów. Wszyscy uczestnicy zgłaszający się do punktu otrzymywać będą ofertę zakwaterowania zarówno w ramach tworzonych przez Fundację po DRUGIE (FpD) rozwiązań – mieszkania treningowe, dom dla młodzieży – jak i w ramach innych form pomocy dostępnych w Warszawie.
  2. świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w mieszkaniach treningowych lub innych formach pomocy pozainstytucjonalnej (dom dla młodzieży), przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających te osoby w codziennym funkcjonowaniu.
  3. pomoc specjalistyczna – wsparcie asystentów i specjalistów (prawnik, terapeuta uzależnień, psycholog), możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia.
  4. aktywizacja – pomoc doradcy zawodowego i pośrednictwo pracy.

W zadaniu wzięło udział 61 uczestników, z których większość poprawiła swoją sytuację życiową i znalazła rozwiązania pozwalające pokonywać kryzys i w sposób stabilny rozwiązać sytuację mieszkaniową.

Więcej informacji o przebiegu zadania w ewaluacji. 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Wojewoda Mazowiecki