Strefa dla Młodzieży 2020

Zadanie skierowane do młodzieży i młodych dorosłych (18-25 lat) doświadczających bezdomności. W ramach zadania uczestnicy mogą skorzystać z:

  • zakwaterowania w hostelu
  • wsparcia opiekuna hostelu, który czuwa nad przestrzeganiem regulaminu, pomaga w codziennych sprawach i (jeśli trzeba) rozwiązywaniu konfliktów
  • pomocy asystentów, którzy wspólnie z uczestnikami planują działania i aktywności umożliwiając pokonanie trudnej sytuacji
  • pomocy specjalistów – psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika, doradcy zawodowego
  • wsparcia rzeczowego (tzw. pakiet na start) – żywność, środki higieny, zakup biletów komunikacji miejskiej, wykonanie zdjęcia do dokumentu itp.

W projekcie w 2020 roku wzięło udział 62 uczestników i skorzystało z pomocy w zabepieczeniu podstawowych potrzeb, w szczególności otrzymało ofertę zakwaterowania. 22 osoby zamieszkały w hostelu prowadzonym przez Fundację po DRUGIE; 47 osób współpracowało z terapeutą uzależnień lub psychologiem; 27 osób podjęło i utrzymało pracę zawodową.

Więcej o projekcie można przeczytać w ewaluacji.

Projekt „Strefa dla Młodzieży 2020” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.