Strefa dla młodzieży

W naszych działaniach kierowanych do młodzieży doświadczającej bezdomności, ważne jest zapewnienie możliwie szerokiego wsparcia, dostępnego w jednym miejscu. Młodzież często nie ma wysokiej motywacji do podejmowania terapii, pracy z psychologiem, często ma obawy przed regulowaniem własnych spraw prawnych uznając, że jeśli się nimi zajmie, będzie mieć więcej problemów.

Projekt „Strefla Dla Młodzieży” realizowany w 2019 roku umożliwił stworzenie w naszej siedzibie miejsca dla młodych w kryzysie bezdomności, w którym mogli podejmować działania mające poprawić ich sytuację. Oswajając przestrzeń, otwartą na ich obecność każdego dnia, przekonywali się do współpracy z prawnikiem, terapeutą uzależnień, psychologiem, doradcą zawodowym.

Zadaniem zostało objętych 60 uczestników, z czego aż 51 osób korzystało ze wsparcia długofalowo.

  •  4 osoby wróciły do środowiska rodzinnego i naprawiło relacje z bliskimi
  • 16 osób złożyło wniosek o lokal socjalny
  • 15 osób podjęło próbę usamodzielnienia polegającą na partycypowaniu w kosztach zakwaterowania – wynajem mieszkania, pokoju
  • 38 osób zaktywizowało się społecznie lub zawodowo
  • 22 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego
  • 10 osób korzystało ze wsparcia prawnika w sposób długofalowy
  • 16 osób otrzymało wsparcie doraźne, np. pomoc w napisaniu pisma, kontaktem z sądem itp.
  • 7 uczestników podjęło próbę leczenia uzależnień w ośrodku zamkniętym

Więcej o projekcie można przeczytać w ewaluacji, a o sytuacji młodych w kryzysie bezdomności można również dowiedzieć się z filmu, który powstał w ramach projektu.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zrealizowany w 2019 roku.

Wojewoda Mazowiecki