Stacja: Inspiracja ku lepszemu

Fundacja po DRUGIE obecnie realizuje 3-letni projekt pod nazwą „Stacja: Inspiracja ku lepszemu”. Działania mają na celu objęcie wsparciem 90 młodych osoby, pomiędzy 18-25 rokiem życia, które na wcześniejszych etapach życia doświadczyły przemocy, zaniedbania i porzucenia – często było to związane z środowiskiem rodzinnym, w którym pojawiał się alkohol lub inne używki.

Wsparcie będzie koncentrowało się wokół wzmacnianiu zasobów, modelowaniu konstruktywnego i pozytywnego wpływu rówieśniczego – dzięki włączeniu w działanie streetworkerów młodzieżowych oraz budowaniu postaw liderów młodzieżowych. Celem jest pokazanie, iż w życiu mogą dziać się dobre rzeczy – przyjemne, bezpieczne, konstruktywne a marzenia i cele mogą być możliwe do zrealizowania. Proces budowania alternatywnych (względem przeszłości) planów rozwoju osobistego będzie wspomagany przez pedagogów, opiekuna liderów młodzieżowych, psychologa a także przez możliwość uczestnictwa w spotkaniach z ludźmi ze świata kultury, nauki, rozrywki czy sportu.

Zadanie publiczne ,,Stacja: Inspiracja ku lepszemu” jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego