Rozwój Fundacji

Wprowadzamy nowe rozwiązania i uczymy się lepiej zarządzać organizacją. Jest to możliwe dzięki projektowi, który realizujemy w ramach programu PROO, czyli rządowego programu wspierającego rozwój organizacji obywatelskich.

W ramach zadania zaplanowaliśmy następujące, kluczowe działania:

  • opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju organizacji;
  • zmiana statutu organizacji w sposób, który w pełniejszej formie oddawał będzie naszą działalność;
  • rozwój fundrisingu
  • rozwój komunikacji zewnętrznej
  • wsparcie działań misyjnych i prowadzenie Domu dla Młodzieży.

Zadanie jest realizowane od maraca 2022 do lutego 2024 i zostało dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Samorząd Województwa Mazowieckiego