Razem, lepiej, inaczej 

Zadanie ma na celu wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych z zakresu zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

Program jest skierowany do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i korzystającej ze wsparcia Fundacji po DRUGIE. Uczestnicy biorą udział w cyklu szkoleń, które przygotowują ich do pracy peeredukaorów, czyli edukatorów rówieśniczych. Dzięki temu będą mogli prowadzić w przyszłości działania profilaktyki uzależnień i dzielić się swoim doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą z rówieśnikami, którzy eksperymentują lub są już uzależnieni od narkotyków czy dopalaczy.

W ramach zadania zaplanowane zostały również szkolenia dla specjalistów pracujących z młodzieżą dotyczące nawiązywania i budowanie relacji edukacyjnej, podstaw naukowych (założenia, bieżąca wiedza merytoryczna, metody) profilaktyki uzależnień oraz narzędzi, metod i technik pracy w programach edukacyjnych.

Projekt zostanie zakończony debatą z udziałem uczestników (peeredukatorów) oraz młodzieży przebywającej w placówkach – domach dziecka, placówkach resocjalizacyjnych na terenie Mazowsza.

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Samorząd Województwa Mazowieckiego