Punkt Wyrównywania Szans

Punkt Wyrównywania Szans to projekt, który powstał w odpowiedzi na potrzebę wsparcia młodzieży ukraińskiej w wieku 18-25 lat, która zaczęła się pojawiać w Fundacji po DRUGIE po wybuchu wojny. Projekt zakłada wsparcie młodych ludzi w procesie integracji i adaptacji w nowym otoczeniu i nowej rzeczywistości. Jednym z elementów programu jest uruchomienie mieszkania treningowego dla 4 usamodzielniających się osób. 

W ramach działań objętych projektem zaplanowano:

  • Integrację i włączanie – wspólny z polskimi rówieśnikami udział młodzieży z Ukrainy w aktywnościach organizowanych przez Fundację po DRUGIE, w tym wspólne wyjścia na wydarzenia kulturalne i sportowe, zajęcia integracyjne, cotygodniowa grupa wsparcia
  • Wsparcie doradcy zawodowego w ramach punktu pomocowego prowadzonego przez organizację
  • Pakiet na start – niezbędna pomoc rzeczowa dla uczestników projektu, w tym m.in. żywność, odzież, środki higieny osobistej, bilety komunikacji miejskiej, pomoc finansowa przy wyrabianiu niezbędnych dokumentów (zdjęcia do dokumentów, badania, itp.)
  • Uruchomienie i poprowadzenie mieszkania treningowego dla 4 osób
  • Pomoc opiekuna mieszkania treningowego

Rekrutacja uczestników projektu: 604 265 891

Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego