Online Support for Youth at Risk

Jak wspierać młodzież podejmującą ryzykowne zachowania? Jak prowadzić skuteczną profilaktykę, w szczególności, gdy co pewien czas pojawia się lockdown i konieczność pozostania w domu i pracy na odległość?

Na te pytania staramy się odpowiedzieć wspólnie z naszymi partnerami w projekcie „Online suport for youth in risk” realizowanym w ramach programu ERASMUS+.

Na platformie internetowej https://trainingclub.eu/youth-at-risk/, znajdują się opracowane przez partnerów materiały:

 • Ścieżka wsparcia
 • Przewodnik dla praktyka
 • Podręcznik dla kadr pracujących z młodzieżą.

Nasi partnerzy: portugalska organizacja SOPRO, grecka organizacja Social Welfare Center of Central Macedonia, Fio.PSD z Włoch oraz SLOVENSKO ZDRUZENJE ZAZMANJSEVANJESKODLJIVIH POSLEDIC DROGDROGART DRUSTVO ze Słowenii.

Wspólnie z partnerami opracowaliśmy kilka narzędzi, które mamy nadzieję okażą się przydatne zarówno dla młodzieży jak i dla specjalistów.

Platforma wsparcia online

Platforma dostępna pod adresem https://trainingclub.eu/youth-at-risk/ jest punktem wsparcia zarówno dla młodzieży jak i dla specjalistów. Młodzi ludzie korzystający z platformy mają dostęp do ścieżek wsparcia w krajach partnerskich. Na platformie znajdują się również artykuły, wskazówki dla praktyków i podręcznik dla kadr pracujących.

Handbook/Podręcznik dla kadr pracujących z młodzieżą

Handbook to zbiór wytycznych do pracy z młodzieżą w kryzysie zarówno w formie online jak i na żywo. Jest to zbiór artykułów, napisanych przez specjalistów z danej dziedziny, którzy na co dzień zajmują się danym zagadnieniem. Podręcznik pozwala na zdobycie nowej wiedzy.

Jest dostępny w językach krajów partnerskich (polski, rumuński, włoski, portugalski, grecki i słoweński) oraz w języku angielskim. Tematy jakie omawia to:

 1. Przemoc wśród młodzieży
 2. Młodzież zaburzona umysłowo
 3. Młodzież z mniejszymi szansami
 4. Młodzież z niepełnosprawnościami
 5. Młodzież uzależniona
 6. Młodzież w kryzysie bezdomności

Wskazówki dla Praktyka

To część strony internetowej, gdzie są publikowane artykuły z możliwością ich komentowania. Publikacje są oparte na rozwijaniu metod pracy z młodzieżą w kryzysie.

Tu znajdują się artykuły:

 1. Technologia wspomagająca dla osób niepełnosprawnych
 2. Rodzina E. Pierwsze doświadczenia mieszkaniowe Chioggia
 3. Wczesna interwencja środowiskowa dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w czasie kryzysu
 4. Strach, wściekłość i nadzieja u młodych ludzi doświadczających bezdomności
 5. Usługi zewnętrzne i wewnętrzne. Historia migracji i droga do rozwiązania mieszkaniowego.
 6. Presja rówieśnicza
 7. Wsparcie online dla młodzieży zagrożonej
 8. Nastoletnie macierzyństwo
 9. Warsztaty pisania i sztuk wizualnych. Szansa dla młodych doświadczających bezdomności
 10. Młody migrant doświadczający bezdomności

Zawartość konsultowana z młodymi ludźmi, którzy doświadczyli w swoim życiu jednej lub wielu sytuacji takich jak: przemoc, ubóstwo, bezdomność czy uzależnienie.

Projekt „Online support for youth” jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+

Partnerzy:

Unaweza
Bandi
Fundacje VELUX