OD-NOWA

Zadanie jest skierowane do młodzieży i młodych dorosłych (18-26 lat) dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i ma na celu wsparcie ich w budowaniu samodzielności i poprawie funkcjonowania społecznego, w tym poprawie jakości ich życia oraz zwiększeniu ich integracji społecznej.

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

  • konsultacje psychologiczne
  • wsparcie asystenta
  • grupa samopomocowa
  • kształtowanie umiejętności w zakresie gospodarowania budżetem i prowadzenia domu (porządki, zakupy, przygotowywanie posiłków)
  • grupa wolontariacka (2 razy w miesiącu)
  • animacje (1 raz w miesiącu – grupowe aktywności organizowane we współpracy z młodzieżą np. ognisko, wyjście do parku trampolin, wyjście do kina itp.)

W zadaniu wzięło udział 40 uczestników: 24 mężczyzn i 16 kobiet. Najmłodszy uczestnik miał 18 lat, najstarszy 25. Większość uczestników to osoby między 21 a 23 rokiem życia.

Ponad połowa osób miała za sobą zachowania autoagresywne i próby samobójcze.

3 osoby miały zdiagnozowaną depresję, 2 – schizofrenię, 3 – PTSD, 1 osoba zmagała się z problemem zaburzeń odżywiania.

Nastawienie uczestników do podejmowania leczenia psychiatrycznego lub terapii było różne. Część młodzieży negowała swoje problemy, jednocześnie wskazywała, że wcześniejsze doświadczenia pobytu w szpitalach czy terapii nie były pozytywne, nie przynosiły żadnych efektów.

Ponad połowa miała świadomość swoich problemów i przejawiała gotowość do podjęcia odpowiednich działań – współpracy z lekarzem psychiatrą czy psychologiem.

Więcej o przebiegu zadania można przeczytać w ewaluacji.

Projekt „OD-NOWA” jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej