OD NOWA 2022

Od kilku lat w znaczącym stopniu rośnie liczba młodzieży, która doświadcza zaburzeń psychicznych. Zdecydowana większość uczestników wsparcia Fundacji po DRUGIE korzysta z pomocy psychiatry i psychologa.

Zaburzenia naszej młodzieży powstały zazwyczaj już w dzieciństwie (ok. 8-10 roku życia). Ich zwiastunem były zazwyczaj trudności wychowawcze, przystosowawcze, agresja lub wycofywanie się z kontaktów społecznych.

Młodzież często ma za sobą traumatyczne doświadczenia zaniedbywania lub przemocy we wczesnym okresie rozwojowym.

W aktualnych diagnozach psychiatrycznych przeważają rozpoznania: zaburzeń osobowości, zaburzeń afektywnych, nerwicowych, a także obniżenie poziomu inteligencji. Ponadto, powyższym trudnościom towarzyszą – zwykle jako wtórne – zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.

Osoby te nie są w stanie własnym staraniem pokonać ograniczeń wynikających z obecnego położenia życiowego. Główną przeszkodą tej grupy w uzyskaniu optymalnego dobrostanu, pełnej aktywności społecznej i zawodowej są problemy związane z motywacją, rozbudzeniem zainteresowań, określeniem życiowego celu, adekwatną samooceną i poczuciem własnej wartości – co często związane jest z istotą zaburzeń psychicznych.

Zauważa się też brak wyrobionych nawyków aktywnego spędzania czasu, zainteresowania uprawianiem sportu czy jakąkolwiek formą aktywności fizycznej. Obniżenie dynamiki życiowej, nie tylko w grupie osób z zaburzeniami psychicznymi, bezpośrednio przekłada się na nastrój psychiczny, poziom życiowej energii i gotowość do podejmowanie aktywności w innych sferach życia np. zawodowej.

W ramach zrealizowanego w 2022 roku projektu OD NOWA młodzież dotknięta problemami zdrowia psychicznego miała możliwość uzyskania dodatkowych form wsparcia: 

  • pomoc asystenta, który wspiera w codziennych wyzwaniach, kształtuje właściwe postawy wobec niezbędnych terapii i leczenia, pomaga w aktywizacji społecznej i zawodowej
  • grupa samopomocowa, której celem jest umożliwienie młodzieży wymiany doświadczeń oraz uzyskanie wsparcia od rówieśników
  • indywidualna pomoc psychologiczna
  • pakiet na start – sfinansowanie zakupu żywności, środków higieny, biletów komunikacji miejskiej etc.

Fundacja po DRUGIE prowadziła również telefon zaufania, pod którym młodzież mogła uzyskać wsparcie i podstawowe informacje na temat możliwości leczenia i terapii.

W ramach zadania w mediach społecznościowych prowadzonych przez Fundację po DRUGIE były informacje dotyczące zdrowia psychicznego, wspierające destygmatyzację osób doświadczających problemów psychicznych, kształtujące właściwe postawy.

Ponadto powstał poradnik, w którym można znaleźć istotne informacje odnoszące się do problemów zdrowia psychicznego młodych. 

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Samorząd Województwa Mazowieckiego