My nie bierzemy 2023-2025

Działanie „My nie bierzemy 2023-2025” jest kierowane do młodzieży i młodych dorosłych (18-25 lat), przebywających na terenie Warszawy, którzy posiadają doświadczenie uzależnienia (lub ryzykownego użytkowania) od substancji psychoaktywnych i mających gotowość do wprowadzenia pozytywnych zmian w swoim życiu. Młodzież objęta wsparciem ma dostęp do specjalistów w zakresie wspierania procesu trzeźwienia jak i również stabilizowania swojej sytuacji mieszkaniowej celem wyjścia z kryzysu bezdomności.

W ramach zadania młodzież ma dostęp do wsparcia asystenta, terapeuty uzależnień oraz opiekuna procesu trzeźwienia.

Dzięki udziałowi w projekcie osoby uzyskają wsparcie w wprowadzaniu działań, które będą mogły doprowadzić do ustabilizowania ich sytuacji życiowej – ku lepszemu, w zgodzie ze sobą i w swoim tempie. Zespół będzie towarzyszył w procesie trzeźwienia oraz asystował przy ważnych i/lub trudnych momentach, wzmacniając zasoby i możliwości młodzieży.

Kontakt w sprawie rekrutacji do działań projektowych: 601 405 598

Zadanie publiczne ,,MY nie bierzemy” jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego