Mniej/Więcej 2022-24

Obecnie Fundacja po DRUGIE realizuje projekt „Mniej Więcej 2022-2024”, który jest współfinansowany ze środków M.St.Warszawy. Stanowi kontynuację projektu z lat 2021-2022.

Oferowane wsparcie jest kierowane do młodzieży doświadczającej bezdomności/niebezpiecznego zakwaterowania, która mierzy się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.

Działania projektowe podążają za potrzebami klientów – zmierzają do wypracowania abstynecji bądź redukcji zażywania, w zależności od poziomu gotowości beneficjentów do zmiany. Uczestnicy mają dostęp do kadry specjalistów w zakresie:

  • indywidualnej asystentury dla osób w kryzysie,
  • wsparcia opiekuna procesu trzeźwienia,
  • konsultacji z terapeutą uzależnień, w tym wsparcia w uzyskaniu miejsca na terapii leczenia uzależnień w systemie NFZ,
  • konsultacje grupowe z prawnikiem,
  • uczestnictwa w grupie wsparcia dla młodych osób w kryzysie życiowym.

W biurze organizacji, na warszawskim Powiślu, został uruchomiony punkt drop-in – bezpiecznie miejsce, w którym można spędzić czas, zjeść drobne przekąski lub posiłek, mieć dostęp do komputera i Internetu. Często stanowi to przestrzeń do nawiązywania relacji, zdobywania zaufania i wypracowywania gotowości do podejmowania zmian w swoim życiu poprzez kontakt z specjalistami.

Kontakt w sprawie rekrutacji do działań projektowych: 601 405 598.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.