Krok dalej – krok bliżej

Celem jest zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania zachowań ryzykownych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i młodych dorosłych. Beneficjentami mogą być kobiety i mężczyźni (18-25 lat) doświadczający bezdomności, przebywający na terenie województwa mazowieckiego, zażywający środki psychoaktywne w sposób okazjonalny i szkodliwy.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia, które realizowane są w punkcie DROP IN znajdującym się w siedzibie naszej organizacji:

  • możliwość korzystania z punktu i przebywania w środowisku wolnym od substancji psychoaktywnych przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
  • dostęp do specjalistów – edukatora zdrowienia, psychologa, terapeuty uzależnień
  • pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb (wsparcie rzeczowe)
  • możliwość zjedzenia ciepłego posiłku
  • udział w warsztatach dotyczących profilaktyki uzależnień
  • udział w warsztatach filmowych i wspólne tworzenie spotów edukacyjnych
  • uczestnictwo w zajęciach sportowych (np. możliwość otrzymania karnetu na siłownię, basen, zajęcia grupowe itp.)

Rekrutacja do projektu jest realizowana w trybie ciągłym, do końca grudnia 2020 roku.

W ramach projektu zostanie również przeprowadzony webinar dotyczący profilaktyki uzależnień, skierowany do specjalistów pracujących z młodzieżą.

Kontakt: weronika.zarod@podrugie.pl; 601 40 55 98

Projekt „Krok dalej – krok bliżej” jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej