Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

YOUTH WITHOUT FAMILY

Projekt zaplanowany na lata 2021-2023 dotyczy realizacji corocznej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która odbywa się w dniach 1-19 listopada, a także działaniach całorocznych związanych z profilaktyką i zapobieganiem zjawisku przemocy w Polsce.

Zadanie polega przede wszystkim na prowadzeniu profilaktyki i edukacji społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zmiana społecznych stereotypów i konfrontacja z błędnymi przekonaniami normatywnymi, a także wzmacnianie asertywności i świadomości czym jest przemoc, odbywa się poprzez różnorodne, atrakcyjne dla wszystkich odbiorców działania: warsztaty, spotkania, webinary, szkolenia. Proponowane działania skierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, pracujących z młodymi ludźmi.

Wszystkie informacje na temat kampanii i realizowanych w jej ramach działań dostępne są na profilu facebookowym kampanii.

Projekt dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.