Ja nie piję

Zadanie realizowane na terenie województwa mazowieckiego od 1 czerwca do 15 grudnia 2020. Projekt stanowił kontynuację poprzednich edycji projektu: „Ja. Nie piję”, „Ja. Też nie piję”, „Ja. Nie piję 3.0″.

Celem zadania było podniesienie świadomości dziewcząt i młodych kobiet (15 – 25 lat) w zakresie nadużywania, używania szkodliwego, uzależnienia od alkoholu oraz skutków spożywania alkoholu w czasie ciąży.

W zadaniu wzięło udział 48 dziewcząt. Wszystkie uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych, podczas których nabywały wiedzę i umiejętności związane z prawidłowym postępowaniem ciężarnej kobiety, w szczególności rezygnacją z alkoholu.

Jednocześnie na zajęciach dziewczęta omówiły takie zagadnienia jak: wpływ alkoholu na funkcjonowanie rodziny, sposoby radzenia sobie w sytuacji pojawienia się problemu alkoholowego w rodzinie, zdrowego stylu życia.

W zajęciach wykorzystane są specjalne narzędzia edukacyjne – ESYMULATORY.

Poniżej zamieszczamy ewaluację projektu.

Projekt „Ja nie biorę” jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej