Ja. Nie piję. 7.0

Projekt szkoleniowy Ja. Nie piję 7.0 jest skierowany do dziewcząt i młodych kobiet 15 – 25 lat. Celem jest profilaktyka uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Zadanie dofinansowano przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W 2023 roku w projekcie wzięły udział 73 dziewczęta oraz pracownicy z 6 placówek. Po szkoleniach uczestniczki opiekowały się symulatorami niemowląt RealCare Baby każda przez 3 dni i 3 noce. Pracownicy zostali przeszkoleni z programowania sprzętów i obsługi. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dziewczęta zdobyły wiedzę dotyczącą profilaktyki FAS, omówiono zagadnienia związane ze współuzależnieniem, syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika, fazami uzależnienia od alkoholu i zdrowienia. Omówiono miejsca, do których można się zgłaszać po pomoc, część spotkania dotyczyła ćwiczenia postaw asertywnych związanych odmawianiem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Wszystkie zajęcia zostały zrealizowane metodą warsztatową z wykorzystaniem pozaformalnych metod edukacyjnych (praca w parach, burze mózgów, quizzy, odgrywanie scenek, prace plastyczne). Istotnym elementem projektu była nauka przez doświadczenie, podczas której dziewczęta opiekowały się symulatorami imitującymi zachowania 3 miesięcznego niemowlaka. W czasie warsztatów mierzyły symulator brzucha ciążowego a także zaznajomiły się z modelami dzieci urodzonymi z FAS, na głodzie narkotykowym i z syndromem potrząsania.

Tu można zapoznać się z ewaluacją zadania:

Zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego; realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.