Ja nie piję 5.0

Piąta edycja programu edukacyjnego dotyczacego profilaktyki picia w ciąży. Program skierowany jest do dziewcząt w wieku 15 – 25 lat z województwa mazowieckiego.

Uczestniczki biorą udział w warsztatach, podczas których dowiadują się o wpływie alkoholu na płód, ale także o tym jak zmienia się życie rodziny, jeśli któryś z jej członków jest uzależniony.

Dodatkową atrakcją programu jest wykorzystanie w nim symulatorów Realityworks – www.esymulatory.pl – imitujących niemowlęta oraz fantomów, które pokazują dziecko urodzone z zespołem FAS (płodowy zespół alkoholowy), dziecko urodzone przez matkę nadużywającą narkotyków czy sydnrom dziecka potrząsanego.

Dziewczęta mogą nie tylko przyjrzeć się konsekwencjom niewłaściwego sytylu życia kobiety ciężarnej i temu jak wpływa to na dziecko, ale mają także możliwość trenowania własnych umiejętności w zakresie opieki nad dzieckiem. Po warsztatach wszystkie uczestniczki otrzymują pod opiekę esymulator, którym zajmują się przez trzy dni. To doświadczenie pozwala im lepiej zrozumieć jak wiele obowiązków ciąży na rodzicu i opiekunie malutkiego dziecka, a w przyszłości świadomie podejmować decyzje o własnym macierzyństwie.

Program zakończony jest debatą młodzieżową, w której poza wychowankami placówek czy rodzin zastępczych bierze udział dorosła młodzież z Fundacji po DRUGIE i dzieli się swoim doświadczeniem – również doświadczeniem wczesnego rodzicielstwa.

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Samorząd Województwa Mazowieckiego