Ja nie biorę 4.0

Zadanie ma na celu wspieranie procesu reintegracji społecznej i aktywizacji społecznej i zawodowej osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Polega na przeprowadzeniu działań z grupą młodzieży i młodych dorosłych (18-25 lat), które zmierzać będą do ograniczenia zażywania, utrzymywania trzeźwości, podejmowania leczenia odwykowego, udziału w terapiach oraz w dalszej kolejności integracji społecznej (w tym aktywizacji zawodowej).

Uczestnicy projektu mają następujące możliwości:

  • korzystanie ze wsparcia asystenta osoby w kryzysie, który w indywidualnej pracy będzie motywował do podejmowania działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej
  • udział w czterodniowym wyjeździe edukacjno-profilaktycznym, podczas którego mogą wziąć udział w warsztatach kompetencji społecznych, treningu pracy i zachowań prozdrowotnych, jak również innych aktywnościach pozwalających na nabywanie umiejętności konstruktywnego spędzania wolnego czasu
  • dostęp do fryzjera, nowej odzieży odpowiedniej do pracy zawodowej, leków (w przypadku osób objętych opieką psychiatryczną), konsultacji z wizażystą itp.

Dodatkowo w ramach projektu zostaną zorganizowane debaty, do których zostanie zaproszona młodzież przebywająca w mazowieckich placówkach (resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych), podczas których główni beneficjenci projektu podzielą się swoim doświadczeniem. Celem debat jest pokazanie młodszym kolegom i koleżankom konsekwencji dokonywania złych wyborów i podążania drogą uzależnienia.

Kontakt: basia.stachowiak@podrugie.pl; 731 46 40 84

Projekt „Ja nie biorę 4.0” jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej