Ja nie biorę 5.0

Projekt skierowany do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 18-25 lat zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy) z powodu okazjonalnego lub szkodliwego zażywania. Uczestnicy projektu mają zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, co pomaga w aktywizacji zawodowej, terapeuty uzależnień oraz asystenta osoby w kryzysie, którego rolą jest towarzyszenie uczestnikowi w jego drodze, pomoc w wyznaczaniu celów, motywacja do działania. Dodatkowo podczas trwania projektu zorganizowane zostaną spotkania z osobami (artyści, dziennikarze, sportowcy), które mają być dla młodzieży inspiracją do zmiany nawyków i stylu życia. Dzięki realizacji projektu młodzież ma również zapewnioną pomoc rzeczową i może m.in. zrobić zdjęcia do dokumentów, otrzymać pomoc żywnościową, kupić odzież niezbędną do pracy czy pójść do fryzjera.

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Samorząd Województwa Mazowieckiego