„DODAJ MNIE”

Projekt „DODAJ MNIE” jest realizowany w okresie 1.12.2021-30.11.2023 dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Dzięki uzyskanej dotacji, Fundacja po DRUGIE będzie mogła pracować na rzecz zmiany postrzegania i udzielanej linii wsparcia młodzieży w kryzysie bezdomności!

Głównym celem projektu jest wprowadzanie rozwiązań wspierających młodzież opuszczającą placówki oraz innych młodych ludzi, których rodziny nie są w stanie zapewnić im bezpiecznego i stabilnego rozwoju. Problem bezdomności młodych jest w Polsce mało zauważalny. Nie wypracowano rozwiązań, które skierowane zostałyby wyłącznie do tej grupy. Istnieją jedynie pojedyncze miejsca, które swoją pomoc kierują do młodych, ale ustalone w nich kryteria doboru uczestników wsparcia są szerokie (np. pomoc dla osób od 18 do 35 roku życia). W takich miejscach spotykają się zatem osoby po wieloletnich wyrokach i usamodzielniający się wychowankowie domów dziecka.

By móc realnie wspierać i wpływać na rzecz poprawy sytuacji młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji, trzeba najpierw zauważyć problem systemowo, a następnie utworzyć pakiet spójnych i zintegrowanych narzędzi i metod dostosowanych do wieku i potrzeb osób w kryzysie. Projekt „DODAJ MNIE” jest podjęciem próby społecznego i systemowego postrzegania zjawiska bezdomności wśród młodzieży poprzez:

  • Stworzenie pogłębionego raportu o zjawisku bezdomności młodzieży w Polsce przez specjalistów z obszaru społecznej pracy naukowej oraz ekspertów, którzy bezpośrednio pracują z młodzieżą. Dzięki połączeniu perspektyw (podejście naukowe oraz zebrane doświadczenia praktyków) stworzony raport będzie zebraną pigułką wiedzy o zjawisku ale równocześnie będzie promował nowe podejścia oraz metody pracy z młodzieżą w kryzysie.
  • Stworzenie przestrzeni do samorzecznictwa osób doświadczających bezdomności – młodzież zostanie włączona do pracy nad raportem z roli experts-by-experience, co wzmocni poczucie sprawczości oraz da możliwość realnego wpływu na postrzeganie zjawiska.

Projekt „DODAJ MNIE” wprowadzi również nowe rozwiązanie z zakresu streetworkingu peer-edukacyjnego jako kolejny element samorzecznictwa i działania na rzecz pozytywnej zmiany przez osoby, których dana sytuacja bezpośrednio dotyczy. Liderzy młodzieżowi, którzy sami doświadczyli m.in. bezdomności i są na drodze stabilizacji, zostaną przeszkoleni z zakresu pracy metodą streetworkingu oraz peer-edukacji. Grupa będzie świadczyła wsparcie swoim rówieśnikom, przebywającym w przestrzeni publicznej – będą prowadzili działania informacyjne oraz nawiązywali relacje motywujące zmierzające do sięgnięcia po wsparcie i wyjścia z kryzysu.

Trzeci obszar działania polega na stworzeniu bezpiecznego miejsca w postaci mieszkania treningowego dla młodzieży doświadczającej kryzysu bezdomności. Dom to punkt wyjścia do przezwyciężenia kryzysu bezdomności – zabezpieczenie tej potrzeby otwiera kolejne możliwości pracy nad poprawą swojej sytuacji życiowej.

Jeśli chcesz dołączyć do działania zwróć się z prośbą o kontakt do koordynatorki projektu:
Weronika Zaród, tel. 601 405 598, weronika.zarod@podrugie.pl 

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką projektu i chciał/abyś dowiedzieć się więcej, zwróć się po informacje do osoby odpowiedzialnej za komunikację i promocję projektu:
Agnieszka Sikora, tel. 693 904 044, agnieszka.sikora@podrugie.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.