Chcę być z Tobą MAMO!

W 2021 roku Fundacja po DRUGIE realizując program edukacyjny dotyczący świadomego rodzicielstwa w placówkach resocjalizacyjnych dostrzegła ważny problem. Na swojej drodze spotkała nastoletnie wychowanki młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych, które są matkami, ale z powodu pobytu w placówce, nie mogą być ze swoimi dziećmi. Niektóre decydowały się oddać dziecko do adopcji, inne czekały na osiągnięcie pełnoletności umożliwiające wyjście z placówki i powrót do dziecka przebywającego w tym czasie w pieczy zastępczej.

Fundacja po DRUGIE przede wszystkim postanowiła problem nagłośnić i doprowadzić do stworzenia systemowych rozwiązań wspierających nieletnie w macierzyństwie i umożliwiających pobyt matki i dziecka w placówce.

Od tego momentu minęło wiele lat i choć organizacja konsekwentnie mówiła o konieczności zmian, które zgodnie z konstytucją chronić będą macierzyństwo i rodzicielstwo, dopiero w 2022 roku został przedstawiony projekt nowelizacji postępowania w sprawie nieletnich, który zakłada utworzenie ośrodków dla matek z dziećmi.

Jednocześnie Fundacja po DRUGIE postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć własne miejsce, które wspierać będzie nastoletnie dziewczęta w realizacji opieki nad dzieckiem.

Od kilku lat organizacja pracuje nad otwarciem domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci. Na ten cel pozyskała gran z Fundacji VELUX oraz znalazła kolejnych partnerów do utworzenia tego miejsca.

Na zdjęciu projekt domu przygotowany przez architektów z pracowni WXCA, którzy swoją pracę wykonali pro bono.

Fundacja zakupiła już działkę i złożyła wniosek o pozwolenie na budowę.

Dom, który ma powstać na warszawskim Ursynowie ma być miejscem dla sześciu młodych mam i ich dzieci. Zapewniał będzie codzienną, całodobową opiekę wszystkim mieszkańcom oraz niezbędne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, wychowawcze.

Kontakt: agnieszka.sikora@podrugie.pl; 693 90 40 44

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Fundacji VELUX, jednak brakuje nam pełnej kwoty na sfinalizowanie tego ważnego działania.

Zachęcamy do dokładania cegiełek i dołączania do prowadzonej przez Fundację UNAWEZA zbiórki na ten cel.

Głównym grantodawcą projektu są duńskie Fundacje VELUX.

Fundacje VELUX

Partnerzy:

Unaweza

Fundacja UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej: wsparła inicjatywę finansowo i pomogła w zakupie ziemi, towarzyszy w codziennych działaniach zmierzających do otwarcia domu.

Bandi

BANDI: przygotowała i przeprowadziła kampanię społeczną „Czytamy dla MAMY”, w ramach której powstała książka o nastoletnim macierzyństwie napisana pod redakcją Sylwii Chutnik, a dochód z jej sprzedaży zasilił inicjatywę budowy domu.

Fundacja Rossmann: wspiera inicjatywę finansowo w ramach programu „Pomagamy jak umiemy Kobietom”.

Unaweza

WXCA: przygotowała projekt architektoniczny.

Bandi

DWF Poland Jamka sp.k.: zaoferowała pomoc prawną na kolejnych etapach działania zmierzających do otwarcia domu.