„Interwencja – umieszczenie młodego człowieka w ośrodku czy zakładzie poprawczym nie jest sukcesem. To porażka naszego systemu. Porażka szkoły, pomocy społecznej. Tych wszystkich, którzy powinni zapobiegać demoralizacji”- mówiła Agnieszka Sikora z Fundacji po DRUGIE rozpoczynając I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk pt. „Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży”.

Forum zostało zorganizowane przy wsparciu Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Uroczystego otwarcia dokonała dziekan, prof. Danuta Urbaniak-Zając.

W spotkaniu wziął udział dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. W swoim wystąpieniu nawiązał do niepokojących statystyk. W Polsce ponad połowa dzieci jest narażonych na przemoc.

–  Dla polityków priorytetem powinno być dbanie, aby takie dzieci na zakręcie życia, z bagażem przemocy i uzależnień, dostały skuteczną pomoc. Niestety, tak nie jest – mówił w swoim wystąpieniu.

Rzecznik zwrócił również uwagę na przyczyny tego stanu rzeczy – zbyt zajęci sobą rodzice lub rodzice wyjeżdżający z Polski za chlebem, ale również kryzys polskiej rodziny – coraz częstsze separacje i rozwody. Rodziców nikt nie uczy jak dobrze wypełniać tę rolę, podkreślał i postulował, by również temu – przygotowaniu do pozytywnego rodzicielstwa – służyła edukacja i profilaktyka.

W forum wzięło udział wielu wybitnych specjalistów pracujących w obszarze dzieci i młodzieży. Prof. Marek Konopczyński mówił o młodych ludziach jako pokoleniu odwróconych pleców, pokoleniu pochłoniętym życiem w świecie wirtualnym oferującym nie tylko „sztuczną” przestrzeń, ale coraz częściej kształtującym relacje społeczne jego uczestników.

Dr Małgorzata Dziewanowska z UW zajęła się problematyką wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży i omówiła ją z perspektywy kryminologicznej.

Kolejnym tematem spotkania był tzw. bullying czyli przemoc rówieśnicza. Jej mechanizmy, a także sposoby radzenia sobie z sytuacją bullyingu w grupie omówiła dr Karolina Walczak z UŁ.

Jedno wystąpienie zostało także poświęcone przemocy w rodzinie. Przykrymi i trudnymi doświadczeniami pracy w tym obszarze podzieliły się Iwona Karaś i Marta Terka ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi.

Forum zostało zorganizowane w związku z coroczną, rozgrywającą się na całym świecie kampanią 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu  dzieci i młodzieży, którą w Polsce koordynuje Fundacja po DRUGIE. Kampania rozgrywa się zawsze w pierwszych dniach listopada i jej celem jest prowadzenie działań, które wspierać będą ideę budowania świata bezpiecznego, przyjaznego, wolnego od przemocy.

Na forum odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla dzieci i młodzieży, które wzięły udział w konkursie na najlepszy spot promujący ideę świata bez przemocy, ogłoszonym w ramach ubiegłorocznej kampanii. Przyznano dwa pierwsze miejsca. Główne nagrody otrzymali wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. J. Korczaka w Zgorzelcu oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach tworzący grupę hip-hopową MOW SQUAD.

Chłopcy wykonali na forum jeden ze swoich utworów i podbili serca publiczności. Zebrani na spotkaniu specjaliści – profesorowie, kadra naukowa, kuratorzy, wychowawcy, nauczyciele po występie bili im brawo na stojąco. Z takim pozytywnym przekazem chłopcy wrócili do ośrodka. Należy mieć nadzieję, że zebrana w tym krótkim czasie energia przyczyni się do dobrej pracy nad sobą i zmianą stylu życia.

Forum zostało zorganizowane we współpracy Fundacji po DRUGIE z Wydziałem Nauk o Wychowaniu UŁ oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji – Probare. Zostało objęte honorowymi patronatami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.