Pomoc specjalistów

W Fundacji po DRUGIE młodzież i młodzi dorośli mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów. Jest ono skierowane do kobiet i mężczyzn do 25 roku życia – zagrożonych lub doświadczających bezdomności. Z pomocy mogą korzystać również byłe wychowanki i wychowankowie placówek będący w procesie usamodzielnienia oraz młodzież doznająca przemocy i zaniedbań.

Dostępne formy wsparcia:

  • PSYCHOLOG – diagnoza, konsultacje, terapia;
  • TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ – diagnoza, pomoc w znalezieniu odpowiedniego ośrodka terapeutycznego, zapobieganie nawrotom;
  • PRAWNIK – regulowanie sytuacji prawnej, pomoc w pisaniu pism, ustalaniu stanu spraw, edukacja prawna;
  • DORADCA ZAWOWODY – diagnoza, przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych, przygotowanie do rozmowy o pracę, pośrednictwo pracy, organizacja kursów i staży.

KONTAKT: 693 904 044; 601 405 598