Nasza historia o domu dla młodych mam

Projekt pomocy nastoletnim matkom zrodził się w 2012 roku, kiedy zauważyliśmy, że dziewczęta przebywające w placówkach resocjalizacyjnych nie mogą być w nich ze swoimi dziećmi. Zdarza się, że są z nimi rozdzielane. Bywa, że na zawsze.

Trudno nam było uwierzyć, że w Polsce, w której tak wiele mówi się o ochronie rodziny i macierzyństwa, odbiera się to prawo matkom i ich dzieciom. Byliśmy przekonani, że jest to „niedopatrzenie”, które system i ustawodawcy szybko naprawią. Słaliśmy pisma, spotykaliśmy się z decydentami, opowiadaliśmy o problemie w mediach.

Mijały lata i choć z czasem problem spotykał się z coraz większym zrozumieniem, ciągle nie zmieniało się prawo, a do naszej organizacji nieustannie zgłaszały się nastoletnie dziewczęta, które prosiły o pomoc i szansę, by być razem ze swoim dzieckiem. Wśród młodych mam były nie tylko dziewczyny przebywające w placówkach resocjalizacyjnych, ale również te, które wychowywały się w domu dziecka, w rodzinach zastępczych i po osiągnięciu pełnoletności nagle zostawały same z dzieckiem, bez domu, bez miejsca.

Tak powstała idea budowy domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci.

W 2016 roku nasza organizacja otrzymała grant z Fundacji VELUX, który umożliwił rozpoczęcie prac nad budową i otwarciem domu, który zapewniłby tym młodym matkom i im dzieciom bezpieczną przystań, umożliwił bycie razem i zagwarantował niezbędne oddziaływania wychowawcze czy resocjalizacyjne oraz wsparcie w macierzyństwie.

Do działania włączyła się także Fundacja UNAWEZA prowadzona przez Martynę Wojciechowską oraz kolejni partnerzy, dzięki którym coraz bardziej zaczęliśmy się zbliżać do celu.

Idea naszego domu przez te wszystkie lata ewoluowała, co było związane przede wszystkim z coraz większym doświadczeniem naszej organizacji i lepszym rozumieniem problemów dotykających młodych ludzi, a w ostatnim czasie również ze zmianą przepisów.

9 czerwca 2022 r. została opublikowana ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która przewiduje możliwość pobytu w placówkach resocjalizacyjnych młodych mam i ich dzieci. Nowe przepisy rozwiązujące w dużej mierze problem wychowanek placówek i ich dzieci, nie rozwiązują jednak wszystkiego. Pewnego dnia młode mamy i ich dzieci będą musiały opuścić placówkę, a wiele z nich nie będzie mogło powrócić do swoich rodzinnych domów czy zamieszkać z ojcami swoich dzieci. Dodatkowo do Fundacji po DRUGIE nadal zgłaszają się usamodzielniające się wychowanki pieczy zastępczej, które mają dzieci i nie mają domu, albo inne młode dziewczyny, które z powodu ciąży, albo przemocy w rodzinie nie mają gdzie mieszkać.

Nasz dom będzie miejscem, które zapewni im dach nad głową i szansę na dobre macierzyństwo.

Dom powstaje na warszawskim Ursynowie (trwa budowa!!!) i będzie działał na zasadzie mieszkań chronionych, w których już dorosłe, ale ciągle bardzo, bardzo młode kobiety, znajdą wsparcie, własny kąt i możliwość dorastania razem ze swoimi dziećmi.

NASI GRANTODAWCY I PARTNERZY:

Fundacje VELUX
Unaweza

Projekt pod nazwą „Budowa domu jednorodzinnego zawierającego dwa lokale mieszkalne – mieszkania chronione dla młodych matek i ich dzieci” został dofinansowany ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. 

Kalendarium działań

LISTOPAD 2023

SunRoof WSPIERA BUDOWĘ DOMU

Nasz dom ma już dach, który podarowała nam firma SunRoof!

PAŹDZIERNIK 2023

WIEŚCI Z PLACU BUDOWY

Po kilku miesiącach od rozpoczęcia prac nasz dom zaczyna nabierać kształtów!

KWIECIEŃ 2023

BUDUJEMY!!!

4 kwietnia 2023 na naszą działkę wjechały pierwsze maszyny i zaczęło się!

MARZEC 2023

BE THE CHANGE!

Na kilka dni przed rozpoczęciem budowy wzięliśmy udział w wydarzeniu zorganizowanym dla architektów, podczas którego opowiadaliśmy o naszym projekcie domu.

SIERPIEŃ 2022

JEST ZGODA NA BUDOWĘ!

Udało się! Nasze zgłoszenie dotyczące budowy domu zostało przyjęte i nareszcie możemy rozpocząć działania.

CZERWIEC 2022

MATKI Z PLACÓWEK BĘDĄ RAZEM Z DZIEĆMI!

9 czerwca 2022 wyszła Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

GRUDZIEŃ 2020

PIERWSZA WIZJA DOMU

Architekci z WXCA przekazują wstępny projekt domu.

LISTOPAD 2020

MAPA JEST POTRZEBNA

Geodeta Michał Cichecki przekazuje mapy niezbędne do przygotowania projektu.

LISTOPAD 2020

#DOBROCZYNNY LIVE

#Dobroczynny live „Storytelling i emocje” – Paweł Tkaczyk włącza się w działanie na rzecz budowy domu dla matek. Akcję promuje Martyna Wojciechowska.

^
WRZESIEŃ 2020

DOM JEST PUNKTEM WYJŚCIA

Spotkanie z projektującymi dom architektami z WXCA.

^
SIERPIEŃ 2020

MAMY DZIAŁKĘ!!!

Ważny dzień! 12 sierpnia 2020 Fundacja po DRUGIE podpisała akt notarialny i kupiła działkę pod budowę domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek oraz ich dzieci.

^
CZERWIEC 2020

DZIEŃ DZIECKA

Martyna Wojciechowska i Fundacja UNAWEZA organizują kolejną aukcję z okazji Dnia Dziecka, z której dochód przekazują na rzecz nieletnich matek i ich dzieci. Aukcja przynosi niespodziewane rezultaty.

^
MAJ 2020

AUKCJA NA DZIEŃ MATKI

Aukcja na Dzień Matki na rzecz domu dla matek prowadzona przez Fundację UNAWEZA i Martynę Wojciechowską.

^
KWIECIEŃ 2020

ZBIÓRKA NA DZIAŁKĘ POD BUDOWĘ DOMU

Martyna Wojciechowska i Fundacja UNAWEZA uruchamiają zbiórkę na rzecz budowy domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci.

^
LISTOPAD 2019

PARTNERSTWO

W działanie i budowę domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek włącza się Martyna Wojciechowska wraz z Fundacją UNAWEZA.

^
LISTOPAD 2018 – MAJ 2020

POSZUKIWANIA

Poszukujemy działki, na której moglibyśmy zbudować dom. Środki jakimi dysponujemy są niewystarczające. Ceny nieruchomości w Warszawie i okolicach przerastają nasze możliwości.

^
PAŹDZIERNIK 2018

DOWÓD DOJRZAŁOŚCI – PREMIERA

Premiera książki i audiobooka „Dowód dojrzałości” napisanej w ramach akcji „Czytamy dla MAM” w Och Teatrze w Warszawie. Zaproszeni goście mieli przyjemność wysłuchania fragmentów książki, które czytała Krystyna Janda.

^
WRZESIEŃ 2018

NASZA SPRAWA NA SALONACH

Sprawa nieletnich matek dociera na salony. Fundacja po DRUGIE bierze udział w GALI TOP WOMAN IN REAL ESTATE.

^
CZERWIEC 2018

PRAWA RODZICIELSKIE A PRAWA NIELETNIEJ MATKI

Na Kongresie Praw Rodzicielskich zorganizowanym przez doktora Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, mówimy o sytuacji nieletnich matek i ciągłym braku rozwiązań.

^
MAJ 2018

THE BOND

W poszukiwaniu sprawdzonych rozwiązań wspierających nastoletnie matki uruchomiony został międzynarodowy projekt THE BOND (Więź).

^
PAŹDZIERNIK 2017

CZYTAMY DLA MAMY

Rozpoczęcie kampanii społecznej stworzonej przez BANDI pt. Czytamy Dla Mamy. Celem jest zdobycie brakujących funduszy na zakup ziemi pod budowę domu.

^
WRZESIEŃ 2017

PORADNIK DLA PRACUJĄCYCH Z NIELETNIMI MATKAMI

Publikujemy poradnik dla służb integracji społecznej pracujących z nieletnimi matkami.

^
SIERPIEŃ 2017

WALCZĄC O NIELETNIE MATKI

Podsumowanie działań rozpoczętych w 2012 roku, tekst Agnieszki Sikory, prezeski Fundacji po DRUGIE.

^
STYCZEŃ 2017

BAL DLA MAM

Nasz projekt budowy domu dla matek wspierają dziennikarze. Fundacja po DRUGIE jest beneficjentem XVII Charytatywnego Balu Dziennikarzy.

^
LIPIEC 2016

NOT TO FAST, NOT TOO MUCH

Organizacja międzynarodowego szkolenia „NOT TOO FAST, NOT TOO MUCH” dotyczącego budowaniu świadomych postaw rodzicielskich wśród młodych kobiet i mężczyzn.

^
MAJ 2016

MATKI W UWADZE TVN

UWAGA TVN! Podejmuje temat nieletnich matek. W programie pada deklaracja Ministerstwa Sprawiedliwości – w resorcie trwają prace nad zmianą przepisów.

^
STYCZEŃ 2016

BĘDZIEMY BUDOWAĆ DOM

Rozmowy międzyresortowe nie przynoszą rezultatów. Padły deklaracje, ale zmiany nie było. Fundacja po DRUGIE otrzymuje grant z Fundacji VELUX, który umożliwi stworzenie domu dla nieletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci.

^
KWIECIEŃ 2014

TRWAJĄ ROZMOWY

Kolejne spotkanie międzyresortowego zespołu, który zajmuje się wprowadzeniem rozwiązań systemowych regulujących sytuację nieletnich matek.

^
LUTY 2014

PRACE NAD ZMIANĄ PRZEPISÓW

Początek prac międzyresortowych nad przygotowaniem rozwiązań systemowych dla nieletnich ciężarnych i matek z placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich. 

^
STYCZEŃ 2014

POTRZEBA ZMIAN

Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje zmiany systemowe, które umożliwią matkom i dzieciom pobyt w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich.

^
GRUDZIEŃ 2013

NIELETNIE MATKI W MOS I MOW

Spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji poświęcone sytuacji matek przebywających w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

^
LISTOPAD 2013

NIE MOŻNA O NICH ZAPOMINAĆ!

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak krytykuje marginalizowanie problemu nieletnich matek i nieletnich ciężarnych z placówek resocjalizacyjnych; zwraca się o rozwiązanie problemu do resortów   sprawiedliwości, pracy i edukacji.

^
LISTOPAD 2013

RAPORT O MATKACH

Publikacja Raportu dotyczącego sytuacji nieletnich ciężarnych i nieletnich matek z placówek resocjalizacyjnych.

^
PAŹDZIERNIK 2013

KROK W SPRAWIE NIELETNICH MAM

Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zorganizowane przez Pełnomocniczkę Rządu do Spraw Równego Traktowania.

^
SIERPIEŃ 2013

JEST NADZIEJA?

W sprawę pomocy nieletnim matkom i ich dzieciom włącza się Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania.

^
MAJ 2013

TO PROBLEM MARGINALNY

Rozmowy z decydentami – stanowiska Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie nieletnich matek.

^
MAJ 2013

DEBATA O NIELETNIM MACIERZYŃSTWIE

Ogólnopolska debata o nieletnim macierzyństwie na Uniwersytecie Łódzkim.

^
LUTY 2013

APEL W SPRAWIE MATEK

Wspólny apel Fundacji po DRUGIE, Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

^
LUTY 2013

SZANSA

Fundacja po DRUGIE otrzymuje grant z Fundacji im Stefana Batorego, który umożliwia prace nad rozwiązaniami na rzecz nieletnich matek i ich dzieci i stworzenie raportu dotyczącego ich sytuacji.

^
LISTOPAD 2012

NOWE WYZWANIA W SYSTEMIE RESOCJALIZACJI NIELETNICH

„Nieletnie macierzyństwo – aspekty prawne, instytucjonalne i społeczne. Od teorii do praktyki” – ogólnopolska konferencja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

^
PAŹDZIERNIK 2012

NIELETNIE CIĘŻARNE W PLACÓWKACH

Pierwsze rozpoznanie problemu opracowane przez dr Renatę Szczepanik z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

^
PAŹDZIERNIK 2012

W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ

Debata z udziałem decydentów, przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków.

^
LIPIEC 2012

POPIERAM!

Zbieramy głosy poparcia dla sprawy.

^
CZERWIEC 2012

Chcę być z Tobą MAMO

Rozpoczynamy kampanię informacyjną „Chcę być z Tobą MAMO”, której celem jest utworzenie oddziałów dla matek i dzieci w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich.

^
MAJ 2012

JEST PROBLEM!

Pierwsza emocjonalna rozmowa o sprawie – jak to możliwe, że w Polsce, w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich matka i dziecko nie mogą być razem?