Nasza historia o domu dla młodych mam

Projekt pomocy nastoletnim matkom zrodził się w 2012 roku, kiedy zauważyliśmy, że dziewczęta przebywające w placówkach resocjalizacyjnych nie mogą być w nich ze swoimi dziećmi. Zdarza się, że są z nimi rozdzielane. Bywa, że na zawsze.

Trudno nam było uwierzyć, że w Polsce, w której tak wiele mówi się o ochronie rodziny i macierzyństwa, odbiera się to prawo matkom i ich dzieciom. Byliśmy przekonani, że jest to „niedopatrzenie”, które system i ustawodawcy szybko naprawią. Słaliśmy pisma, spotykaliśmy się z decydentami, opowiadaliśmy o problemie w mediach.

Mijają lata. Nadal dziewczęta, które zachodzą w ciążę i rodzą dzieci jako wychowanki placówek resocjalizacyjnych nie mogą być w nich razem z nimi.

Gdy o ich sytuacji zrobiło się głośno, a nasza organizacja zaczęła się kojarzyć z pomocą dla nieletnich matek, coraz częściej trafiały do nas kolejne dziewczęta, niekoniecznie z placówek resocjalizacyjnych, które rodziły przed osiemnastką. Wiele z nich wychowywała się w domach dziecka, albo rodzinach zastępczych, które w związku z ich wczesnym macierzyństwem nie widziały dalszej możliwości współpracy.

Tak powstała idea budowy domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci.

W 2016 roku nasza organizacja otrzymała grant z Fundacji VELUX, który umożliwił rozpoczęcie prac nad budową domu. To będzie pierwsze takie miejsce w Polsce.

W naszym domu, o którym więcej możecie przeczytać TUTAJ (PIERWSZA WIZJA DOMU – 18.12.2020) zamieszka sześć matek wraz z dziećmi. Każda matka i każde dziecko będą miały swój pokój. Dziewczęta – młode matki – otrzymają wsparcie pedagogów i możliwość dalszej edukacji oraz dorastania w macierzyństwie.

Partnerem naszego działania jest FUNDACJA UNAWEZA prowadzona przez Martynę Wojciechowską.

Fundacje VELUX
Unaweza

Czytaj, słuchaj, pomagaj

#CZYTMAYDLAMAMY – kampania społeczna stworzona przez firmę kosmetyczną BANDI, na rzecz budowy domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci.

W ramach kampanii powstała książka „Dowód dojrzałości”, którą pod okiem Sylwii Chutnik napisały znane blogerki – każda pisała swój własny rozdział. Został również nagrany audiobook. Nad jego powstaniem czuwała aktorka Małgorzata Lewińska.

Ponadto wiele znanych osób wyraziło swoje poparcie dla sprawy nastoletnich matek i ochrony ich praw.

Jeśli chcesz wesprzeć budowę domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci – możesz kupić książkę lub audiobooka. Całkowity dochód z ich sprzedaży jest przekazywany na ten konkretny cel.

Kalendarium działań

GRUDZIEŃ 2020

PIERWSZA WIZJA DOMU

Architekci z WXCA przekazują wstępny projekt domu.

LISTOPAD 2020

MAPA JEST POTRZEBNA

Geodeta Michał Cichecki przekazuje mapy niezbędne do przygotowania projektu.

LISTOPAD 2020

#DOBROCZYNNY LIVE

#Dobroczynny live „Storytelling i emocje” – Paweł Tkaczyk włącza się w działanie na rzecz budowy domu dla matek. Akcję promuje Martyna Wojciechowska.

^
WRZESIEŃ 2020

DOM JEST PUNKTEM WYJŚCIA

Spotkanie z projektującymi dom architektami z WXCA.

^
SIERPIEŃ 2020

MAMY DZIAŁKĘ!!!

Ważny dzień! 12 sierpnia 2020 Fundacja po DRUGIE podpisała akt notarialny i kupiła działkę pod budowę domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek oraz ich dzieci.

^
CZERWIEC 2020

DZIEŃ DZIECKA

Martyna Wojciechowska i Fundacja UNAWEZA organizują kolejną aukcję z okazji Dnia Dziecka, z której dochód przekazują na rzecz nieletnich matek i ich dzieci. Aukcja przynosi niespodziewane rezultaty.

^
MAJ 2020

AUKCJA NA DZIEŃ MATKI

Aukcja na Dzień Matki na rzecz domu dla matek prowadzona przez Fundację UNAWEZA i Martynę Wojciechowską.

^
KWIECIEŃ 2020

ZBIÓRKA NA DZIAŁKĘ POD BUDOWĘ DOMU

Martyna Wojciechowska i Fundacja UNAWEZA uruchamiają zbiórkę na rzecz budowy domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci.

^
LISTOPAD 2019

PARTNERSTWO

W działanie i budowę domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek włącza się Martyna Wojciechowska wraz z Fundacją UNAWEZA.

^
LISTOPAD 2018 – MAJ 2020

POSZUKIWANIA

Poszukujemy działki, na której moglibyśmy zbudować dom. Środki jakimi dysponujemy są niewystarczające. Ceny nieruchomości w Warszawie i okolicach przerastają nasze możliwości.

^
PAŹDZIERNIK 2018

DOWÓD DOJRZAŁOŚCI – PREMIERA

Premiera książki i audiobooka „Dowód dojrzałości” napisanej w ramach akcji „Czytamy dla MAM” w Och Teatrze w Warszawie. Zaproszeni goście mieli przyjemność wysłuchania fragmentów książki, które czytała Krystyna Janda.

^
WRZESIEŃ 2018

NASZA SPRAWA NA SALONACH

Sprawa nieletnich matek dociera na salony. Fundacja po DRUGIE bierze udział w GALI TOP WOMAN IN REAL ESTATE.

^
CZERWIEC 2018

PRAWA RODZICIELSKIE A PRAWA NIELETNIEJ MATKI

Na Kongresie Praw Rodzicielskich zorganizowanym przez doktora Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, mówimy o sytuacji nieletnich matek i ciągłym braku rozwiązań.

^
MAJ 2018

THE BOND

W poszukiwaniu sprawdzonych rozwiązań wspierających nastoletnie matki uruchomiony został międzynarodowy projekt THE BOND (Więź).

^
PAŹDZIERNIK 2017

CZYTAMY DLA MAMY

Rozpoczęcie kampanii społecznej stworzonej przez BANDI pt. Czytamy Dla Mamy. Celem jest zdobycie brakujących funduszy na zakup ziemi pod budowę domu.

^
WRZESIEŃ 2017

PORADNIK DLA PRACUJĄCYCH Z NIELETNIMI MATKAMI

Publikujemy poradnik dla służb integracji społecznej pracujących z nieletnimi matkami.

^
SIERPIEŃ 2017

WALCZĄC O NIELETNIE MATKI

Podsumowanie działań rozpoczętych w 2012 roku, tekst Agnieszki Sikory, prezeski Fundacji po DRUGIE.

^
STYCZEŃ 2017

BAL DLA MAM

Nasz projekt budowy domu dla matek wspierają dziennikarze. Fundacja po DRUGIE jest beneficjentem XVII Charytatywnego Balu Dziennikarzy.

^
LIPIEC 2016

NOT TO FAST, NOT TOO MUCH

Organizacja międzynarodowego szkolenia „NOT TOO FAST, NOT TOO MUCH” dotyczącego budowaniu świadomych postaw rodzicielskich wśród młodych kobiet i mężczyzn.

^
MAJ 2016

MATKI W UWADZE TVN

UWAGA TVN! Podejmuje temat nieletnich matek. W programie pada deklaracja Ministerstwa Sprawiedliwości – w resorcie trwają prace nad zmianą przepisów.

^
STYCZEŃ 2016

BĘDZIEMY BUDOWAĆ DOM

Rozmowy międzyresortowe nie przynoszą rezultatów. Padły deklaracje, ale zmiany nie było. Fundacja po DRUGIE otrzymuje grant z Fundacji VELUX, który umożliwi stworzenie domu dla nieletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci.

^
KWIECIEŃ 2014

TRWAJĄ ROZMOWY

Kolejne spotkanie międzyresortowego zespołu, który zajmuje się wprowadzeniem rozwiązań systemowych regulujących sytuację nieletnich matek.

^
LUTY 2014

PRACE NAD ZMIANĄ PRZEPISÓW

Początek prac międzyresortowych nad przygotowaniem rozwiązań systemowych dla nieletnich ciężarnych i matek z placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich. 

^
STYCZEŃ 2014

POTRZEBA ZMIAN

Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje zmiany systemowe, które umożliwią matkom i dzieciom pobyt w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich.

^
GRUDZIEŃ 2013

NIELETNIE MATKI W MOS I MOW

Spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji poświęcone sytuacji matek przebywających w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

^
LISTOPAD 2013

NIE MOŻNA O NICH ZAPOMINAĆ!

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak krytykuje marginalizowanie problemu nieletnich matek i nieletnich ciężarnych z placówek resocjalizacyjnych; zwraca się o rozwiązanie problemu do resortów   sprawiedliwości, pracy i edukacji.

^
LISTOPAD 2013

RAPORT O MATKACH

Publikacja Raportu dotyczącego sytuacji nieletnich ciężarnych i nieletnich matek z placówek resocjalizacyjnych.

^
PAŹDZIERNIK 2013

KROK W SPRAWIE NIELETNICH MAM

Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zorganizowane przez Pełnomocniczkę Rządu do Spraw Równego Traktowania.

^
SIERPIEŃ 2013

JEST NADZIEJA?

W sprawę pomocy nieletnim matkom i ich dzieciom włącza się Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania.

^
MAJ 2013

TO PROBLEM MARGINALNY

Rozmowy z decydentami – stanowiska Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie nieletnich matek.

^
MAJ 2013

DEBATA O NIELETNIM MACIERZYŃSTWIE

Ogólnopolska debata o nieletnim macierzyństwie na Uniwersytecie Łódzkim.

^
LUTY 2013

APEL W SPRAWIE MATEK

Wspólny apel Fundacji po DRUGIE, Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

^
LUTY 2013

SZANSA

Fundacja po DRUGIE otrzymuje grant z Fundacji im Stefana Batorego, który umożliwia prace nad rozwiązaniami na rzecz nieletnich matek i ich dzieci i stworzenie raportu dotyczącego ich sytuacji.

^
LISTOPAD 2012

NOWE WYZWANIA W SYSTEMIE RESOCJALIZACJI NIELETNICH

„Nieletnie macierzyństwo – aspekty prawne, instytucjonalne i społeczne. Od teorii do praktyki” – ogólnopolska konferencja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

^
PAŹDZIERNIK 2012

NIELETNIE CIĘŻARNE W PLACÓWKACH

Pierwsze rozpoznanie problemu opracowane przez dr Renatę Szczepanik z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

^
PAŹDZIERNIK 2012

W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ

Debata z udziałem decydentów, przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków.

^
LIPIEC 2012

POPIERAM!

Zbieramy głosy poparcia dla sprawy.

^
CZERWIEC 2012

Chcę być z Tobą MAMO

Rozpoczynamy kampanię informacyjną „Chcę być z Tobą MAMO”, której celem jest utworzenie oddziałów dla matek i dzieci w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich.

^
MAJ 2012

JEST PROBLEM!

Pierwsza emocjonalna rozmowa o sprawie – jak to możliwe, że w Polsce, w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich matka i dziecko nie mogą być razem?