W 2021 roku wsparciem w ramach STREFY DLA MŁODZIEŻY zostało objętych 60 uczestników, w tym 26 kobiet i 34 mężczyzn.

Aż 14 uczestników miała od 18 do 19 lat; najstarsi (24 do 25 lat) to jedynie 10 osób. Większość, bo aż 36 osób miało od 20 do 23 lat.

W ramach zadania zostały wykonane następujące usługi na rzecz uczestników:

  • 1 punkt pomocy, tzw. Strefa dla Młodzieży czynny od poniedziałku do piątku,
  • 2 asystentów pracujących w wymiarze 60 godzin/miesiąc – razem: 1080 godzin wsparcia,
  • 1 psycholog pracujący w wymiarze 20 godzin/miesiąc – razem: 180 godzin wsparcia,
  • 1 terapeuta uzależnień pracujący w wymiarze 20 godzin/miesiąc – razem: 180 godzin wsparcia,
  • 1 prawnik pracujący w wymiarze 20 godzin/miesiąc – razem: 180 godzin wsparcia,
  • 1 doradca zawodowy pracujący w wymiarze 20 godzin/miesiąc – razem: 180 godzin wsparcia,
  • 1 mieszkanie treningowe oferujące 4 miejsca,
  • 1 opiekun mieszkania pracujący w wymiarze 50 godzin/miesiąc – razem: 450 godzin wsparcia.

Jak z tej oferty skorzystali uczestnicy? Zachęcamy do zapoznania się z ewaluacją.

Projekt „Strefa dla Młodzieży 2021” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Pokonać Bezdomność.